ivo kamenje iz Me?ugorja jedinstven dar upi Me?ugorje

Ispis

predstavljanje knjigeKnjiga ivo kamenje iz Me?ugorja autora prof. Huberta Thelera predstavljena je sino? u dvorani sv. Ivana Pavla II. Autor i njegova obitelj podrku i suradnju u izdavanju knjige imali su od fra Karla Lovri?a, sve?eniku na slubi u Me?ugorju i predsjednika zaklade Fra Slavko Barbari? koja stipendira nadarene i siromane studente, na ?iju zamolbu je knjigu objavio Napredak iz Mostara.

Prepoznavi umjetni?ku vrijednost fotografija fra Karlo Lovri? je kontaktirao prof. dr. fra Andriju Niki?a, predsjednika HKD Napredak, koji je, nakon to je pro?itao rukopis, krenuo u realizaciju projekta.

Obra?aju?i se okupljenima fra Karlo Lovri? prisjetio se pokojnog fra Slavka Barbari?a. Fra Karlo je sino?nje predstavljanje knjige elio povezati s fondom za nadarene i siromane studente koji je prije 23 godine pokrenuo fra Slavko Barbari? pa je pro?itao svoju pjesmu posve?enu fra Slavku Barbari?u i njegovim velikim zaslugama vezanim za zakladu kojoj je fra Karlo u ovom trenutku predsjednik.

Knjiga ivo kamenje iz Me?ugorja, sukladno elji autora, nosi naslov na hrvatskom jeziku, a prire?ena i na talijanskom, engleskom, njema?kom, francuskom i panjolskom jeziku kako bi na taj na?in bila dostupna mnogima. Posjetitelji sino?njeg predstavljanja mogli su je kupiti i na taj na?in podrati rad ve? spomenute zaklade koja brine o nadarenim i siromanim studentima.

- Obitelj Huberta Thelera ve?eras je nas okupila oko sebe, oko svoje knjige. Listaju?i i ?itaju?i ovu jedinstvenu knjigu sve vie se uvjeravam da je prof. Hubert upoznao duu hercegova?kog kamena. To me je ugodno iznenadilo i oduevilo, i ne samo mene kazao je prof. dr. fra Andrija Niki?.

Prof. Hubert Theler i njegova obitelj ve? dugi niz godina hodo?aste u Me?ugorje. S krunicom u ruci redovito je odlazio na Podbrdo i Krievac. Na stazama po kojima je hodio po?eo je opaati neto sasvim neobi?no. Njegovo je vjeto umjetni?ko oko na kamenju izgla?anom bosim stopalima milijuna hodo?asnika primijetilo obrise ljudskih lica. Budu?i da kao stru?ni fotograf i pisac sa sobom uvijek nosi fotoaparat i biljenicu, osjetio je potrebu ovjekovje?iti ova lica u kamenu. Hubert je to strpljivo i predano ?inio vie od dvanaest godina, a plod ovakvog rada i iznimne ljubavi jednoga umjetnika prema Gospi je jedinstvena knjiga u kojoj je, popra?ena Gospinim porukama, prikazana duhovna strana kamenja. Kamenje je to koje je godinama svjedo?ilo molitvama milijuna hodo?asnika a kamen u ivotu svih Hercegovaca zauzima posebno mjesto i ne uzimaju?i u obzir ovu dimenziju.

- Za Hercegovce kamen je bio stol i krov, zid i pod, ivot i smrt, znak i znamen. Kamen je bio i jo je trajna inspiracija pjesnika, knjievnika, slikara, kipara, ali i ljubitelja prirode koji ?e u njemu jo dugo otkrivati vje?ite neistraene zagonetka. S kamenom smo srasli, neki se i okamenili. Upoznajmo njegovu duu, ali i sigurnost poru?io je okupljenima prof. dr. fra Andrija Niki? i parafrazirao stihove poznatog pjesnika Antuna Branka imi?a, pjesnika koji je najbolje spoznao duu hercegova?kog kamena, i upravio ih obitelji Theler.

Hodo?aste?i u Me?ugorje Hubert je na krtoj zemlji primje?ivao posebno kamenje, no isprva nije mogao odgonetnuti o ?emu se to?no radi.

- Prvi puta dok sam se penjao na Brdo ukazanja i uz Krievac vidio sam ta kamena lica i nisam si mogao nikako zamisliti da drugi to ne vide. Onda sam svojoj djeci i eni govorio: Pogledajte, vidite ta lica. Vidite kako nas gledaju. Oni bi se samo okrenuli i otili dalje. Vidio sam da se ta lica vide samo iz pojedinih perspektiva, zato sam ih po?eo fotografirati. Ta lica dolaze i nestaju sa razli?itim svijetlom, ?ak i u razli?ita godinja doba. Dolaze i nestaju. Tako sam godinama pravio slike o licima u kamenju. Znao sam da je to neto vano, ali nisam znao zato je vano i to je to. Tada je dola re?enica fra Joze Zovke o duhovnoj transformaciji i tu sam dobio spoznaju toga objasnio je prof. Hubert Theler.

Tako?er, Theler je pojasnio da je za nastajanje knjige posebno zasluna Gospina poruka od 25. sije?nja 2013. koja glasi: Neka vam molitva bude jaka kao ivi kamen, sve dok svojim ivotima ne postanete svjedoci..

Dio Hubertovih fotografija, koje govore same za sebe, okupljeni na predstavljanju imali su priliku vidjeti u prikazu koji su izvedbom razli?itih glazbenih kompozicija pratili Hubertova k?erka i sin, a na kraju programa Hubertova supruga, operna pjeva?ica Barbara otpjevala je Ave Maria.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537