Natječaj za popunu radnog mjesta - Diplomirani socijalni radnik

Ispis
Na temelju Odluke Upravnog vijeća  Centra za socijalni rad Čitluk broj:3200/16 od 22.12.2016. godine, raspisuje se :
NATJEČAJ
ZA POPUNU RADNOG MJESTA
Diplomirani socijalni radnik- 1 izvršitelj,
rad na neodređeno vrijeme

- na poslovima socijalnog radnika za zaštitu braka,obitelji i djece, maloljetnih osoba,posvojenja i tretman djece i mladeži sa poremećajima u ponašanja

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa određenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

1.    Visoka stručna sprema (VSS,VII stupanja),diplomirani socijalni radnik,odnosno magistar socijalnog rada sa završenim drugim ciklusom visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja-240 ECTS bodova,završen Fakultet političkih znanosti ili Filozofski fakultet smjer – socijalni rad i

2.    1 (jedna) godina radnog iskustva u struci

Uz prijavu s molbom  i kraćim životopisom potrebno je priložiti sljedeće dokumente-original ili ovjerena kopija (ne starije od 6 mjeseci):

  • diplomu ili uvjerenje o stručnoj spremi ( i rješenje o nostrifikaciji ako fakultet nije završen u BiH)
  • uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom studija
  • izvadak iz matične knjige rođenih
  • uvjerenje o državljanstvu
  • uvjerenje o prebivalištu
  • dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda ili uvjerenje kao dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva)
  • potvrda ili uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje o provedenom vremenu čekanja na posao, nakon stečene diplome stručne spreme

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja obavit će se intervju prije izbora (o vremenu obavljanja intervjua kandidati će biti upoznati).

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Uz prijavu obvezno dostaviti kontakt adresu i broj telefona.

Prijave s navedenom dokumentacijom slati poštom na adresu:
Centar za socijalni rad Čitluk
Trg Duhanski br.6.
88 260 ČITLUK
S naznakom „Prijava na natječaj – NE OTVARAJ“

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537