FOTO: Obiljeena prva obljetnica smrti Frane Primorca Umjetnika

Ispis

frano primorac Obitelj i prijatelji pokojnog Frane Primorca odali su ju?er, na prvu godinjicu smrti prvog akademskog slikara iz Brotnja, po?ast Umjetniku koji je neumorno stvarao i gdje god je dolazio donosio vedrinu za sadanjost i nadu za budu?nost.

U ?itlu?koj upnoj crkvi Krista Kralja za pokojnog Franu Primorca sluena je misa zadunica, nakon ?ega je u Galeriji Klub Matice hrvatske ?itluk otvorena izloba devetnaest Franinih odabranih radova.

- Frano je kao dugogodinji tajnik OMH u ?itluku doivljavao uvaavanje i potovanje, kao istaknuti javni djelatnik, a napose u likovnom ivotu uivao je ogromno povjerenje u pokretanju i organiziranju brojnih humanitarnih izlobi. Sve je to prolazio nose?i vedrinu za sadanjost i nadu za budu?nost, ne uzmi?u?i pred preprekama koje su stajale na putu ivota hrvatskog ?ovjeka, rasta hrvatske kulture i procvata hrvatske slobode. Sve je svoje raskone talente stavio u slubu svog hrvatskog naroda i milog nam Brotnja, Hercegovine. Bio je i ostao velika dua, sa nezaboravnim osmjehom s ljubavlju i marom pronose?i dobri duh, gotovo boanske naravi kazao je na po?etku programa u galeriji prof. Andrija Stoji? i dodao da je pokojni Frano bio omiljen me?u svojim narodom.

Pokojni Frano bio je redoviti sudionik brojnih likovnih kolonija. Iza njega su brojne samostalne izlobe i vie od 300 skupnih izlobi, a Primorac je bio poznat i kao organizator i pokreta? brojnih humanitarnih izlobi za koje je nesebi?no darovao nekoliko stotina svojih umjetni?kih djela. Uz dubok trag u kulturnom ivotu Hercegovine, Frano je bio i istaknuti sportski i javni djelatnik zato je Op?ina ?itluk pokojnom Frani posthumno dodijelila nagradu za ivotno djelo. U svom umjetni?kom stvaralatvu Frano se okuao u mnogim temama i tehnikama. U kompleksnom Umjetnikovom opusu tako se mogu prona?i pejzai, portreti, motivi sakralne tematike, ali, osvr?u?i se na mnotvo radova koje je pregledala, povjesni?arka umjetnosti i likovna kriti?arka Maja Gagro ocijenila je da akt kao tema u umjetni?kom stvaralatvu Frane Primorca Umjetnika zauzima posebno mjesto.

U suradnji s Andrijom Stoji?em i Josipom Primorcem, bratom pokojnog Frane, Maja je odabrala 19 radova za ju?eranju izlobu pod nazivom Akt, o kojoj je, izme?u ostalog, kazala:

- Kada sam pregledavala Franine radove, prve godine njegovog stvaralatva - same Akademije, predstavljali su radovi koji su prvenstveno bili posve?eni ovoj temi, temi akta kojeg je on prou?avao od najsitnijih detalja pa pomalo prelaze?i u nekakve apstraktnije oblike. Od najranijih godina njegovog studija do onih posljednjih dana ivota, on se posvetio ovoj temi. Naravno da se bavio i ostalim temama jer je bio jedan od umjetnika koji se nisu opredijelili samo za jedna medij - slikarski, samo jednu tehniku, dakle ni za samo jednu temu. On se traio i u pejzaima, i u portretima, i u aktovima, i u sakralnim temama, i naravno njegov opus jest golem, ali upravo ovo to je ve?eras predstavljeno ima jednu vrlo jaku simboliku, a to je njegov po?etak i njegov kraj umjetni?kog stvaralatva. Od samog po?etka aktovi imaju vode?u ulogu i kroz cijeli njegov stvarala?ki opus zapravo oni nekako prevladavaju.

Zahvaljuju?i vedrini duha kojom je zra?io pokojni Frano za ivota je stekao brojne prijatelje. Jednom od njih, Zlatku Prusini, sino? je pripala ?ast da otvori postavljenu izlobu, a prije nego to je izlobu proglasio otvorenom Prusina je biranim rije?ima govorio o Franinim ljudskim osobinama kojima je akademski slikar obogatio nau suvremenost.

Predstavljena knjiga Boje vrimena

Prigodni program u povodu prve obljetnici smrti Frane Primorca Umjetnika glazbeno je obogatila enska klapa Bura iz upe Gradina. Cjelokupni program odran je u sklopu tradicionalne manifestacije Boi? s Maticom u Brotnju u sklopu koje je sino? ?itlu?koj publici predstavljena i knjiga Boje vrimena autora Slave Antina Bage.

Baginu knjigu u Hotelu Brotnjo predstavili su sam autor, knjievnik Ljubo Krmek i prof. Anrija Stoji?, predsjednik OMH ?itluk.

- Slavo Antin Bago nam je podastro misli o zemlji, narodu, domovini, ratu, miru, slobodi, istini i pravdi. U korijenu svih ovih misli je Hrvatska, naa domovina. Stoga bih ih skupa nazvao domovinske misli Bagine misli su tople, osje?ajne, domoljubne, bogoljubne, obiteljske, vrijedne i o njima ne treba puno dvojiti i filozofirati. One su izre?ene jednostavnim pu?kim jezikom, hrvatskim ikavskim govorom posukog kraja kazao je o knjizi Boje vrimene knjievnik Ljubo Krmek i dodao da je Bago kroz svoju zbirku aforizama znala?ki provukao misli poznatih ljudi kao i narodne poslovice koje je sakupio i zapisao u svom kraju.

Premda je ve? neko vrijeme u mirovini Slavo Antin Bago ne miruje ve? sprema nove knjige koje ?ekaju svoje objavljivanje. Ho?e li njihov nakladnik kao u slu?aju sino? predstavljane knjige biti Ogranak Matice hrvatske ?itluk ili netko drugi manje je vano od ?injenice da ove knjige ugledaju svjetlo dana jer se brzo zaboravi ono to nije zapisano.

Fotogaleriju moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537