Održana 2. sjednica OV Čitluk

Ispis

vijeće Pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Čitluk Predraga Smoljana jučer je u Maloj dvorani KIC-a održana 2. sjednica Općinskog vijeća Čitluk.

Sjednica je započela polaganjem svečane prisege vijećnika Tomislava Filipovića.

Među usvojenim aktima sa jučerašnje sjednice vrijedi posebno istaknuti zaključak u svezi sa odlukom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine o izboru sudaca Općinskog suda Čitluk. Nakon što su se povodom navedene odluke oglasili Općinski načelnik Marin Radišić te brojni hrvatski dužnosnici sa svih razina vlasti, svoj prosvjed i negodovanje su izrazili i vijećnici Općinskog vijeća Čitluk.

U zaključku se ističe da „vijećnici Općinskog vijeća Čitluk izražavaju nezadovoljstvo i oštro osuđuju posljednje odluke Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine u svezi sa izborom sudaca u Općinskom sudu Čitluk te izražavaju sumnju u pristranost članova Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine i politizaciju cijelog postupka. Cilj donošenja zaključka nije miješanje u rad pravosudne institucije već ukazivanje na grube povrede članka 11a. Amandmana 52. Ustava FBIH, članka 82. Ustava Hercegovačko-neretvanske županije-kantona i članka 43. stavak 2. Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BIH kojima je propisano „da sastav suda treba odražavati nacionalnu strukturu pučanstva u općini te treba imati za cilj i postizanje jednakosti spolova. Vijećnici Općinskog vijeća Čitluk traže preispitivanje navedene odluke Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine te njezino usklađivanje sa odredbama Ustava FBIH, Ustava Hercegovačko-neretvanske županije-kantona i Zakona o visokom sudskom i tužilačkom vijeću BIH.“.

Na jučerašnjoj sjednici jednoglasno je donijeta Odluka o privremenom financiranju javnih potreba općine Čitluk u razdoblju siječanj - ožujak 2017. godine. Ovom odlukom propisano je da će se javne potrebe Općine Čitluk u razdoblju siječanj - ožujak 2017. godine privremeno financirati do visine prosječno mjesečno ostvarenih prihoda u razdoblju siječanj – ožujak 2016.godine.

Vijećnici su imenovali članove šest radnih tijela Općinskog vijeća Čitluk te članove Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta i Povjerenstva za  raspodjelu sredstava ostvarenih uporabom zone posebnog prometnog ustroja.

Prilikom rasprave o prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta, vijećnici su diskutirali i o dva amandmana koja su na prijedlog predlagača ove odluke uputili vijećnici Jure Džida i Dragan Kozina. Spomenuti amandmani na glasovanju nisu dobili potrebnu većinu, nakon čega je usvojena odluka iz prijedloga.

Na jučerašnjoj sjednici donijeti su akti vezani za razrješenja i imenovanja članova Osnovne škole fra Didaka Buntića u Čitluku i Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku te je donijeta odluka o davanju suglasnosti na izmjene statuta Osnovne škole Čerin u Čerinu.

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537