Raspjevani an?eli upljanima ?itluka priredili veli?anstveni boi?ni koncert

Ispis

koncert U subotu je u upnoj crkvi Krista Kralja u ?itluku odran veli?anstveni Boi?ni koncert kojeg su uprili?ili ?lanovi dje?jeg upnog zbora Raspjevani an?eli. Tim prekrasnim glazbenim ugo?ajem oni su upljanima ?itluka i ostalim vjernicima iz Brotnja podariti obilje boi?nih pjesama i duhovne glazbe te im na najljepi na?in ?estitali boi?ne blagdane i ro?enje malenog Isusa u Betlehemskoj talici. Treba istaknuti da su Raspjevane an?ele za koncert pripremili i izvedbama pjesama ravnali poznati hrvatski skladatelj iz Dubrovnika, maestro ?elo Jusi? i s. Slavica Koul, koja s Jusi?em sura?uje ve? punih 17 godina.

Na po?etku je voditeljica Sanja Pehar pozdravila nazo?ne te posebno zahvalila maestru ?eli Jusi?u, velikom prijatelju djece, na promicanju glazbene kulture diljem Hrvatske i svijeta, a napose to godinama dolazi u ?itluk i daruje nam toliko divnih nota kojima uljepava djetinjstvo malenima. Potom su Raspjevani an?eli ulaznom pjesmom Boi? je na pragu razgalili srca i probudili radost okupljenim vjernicima. Uslijedile su skladbe koje su nazo?nima pribliile tajnu Boi?a, a koje je uglazbio i aranirao maestro ?elo Jusi? : Nek pjesma pote?e, Sve je blie no?, Nek bude mir, Svim na zemlji, U sve vrijeme godita i Djetece nam se rodilo.

Nakon toga su bro?anski pjeva?i Vlado Vasilj i Jordan Odak, uz pratnju Raspjevanih an?ela, izveli novu pjesmu Zasjala zvijezda koju je napisao Nika Krupeti?, a aranirao maestro Jusi?, kojom su oduevili gledatelje.

Posebno oduevljenje nazo?nih pobudile su izvedbe tradicionalnih boi?nih pjesama; Boi? nam na vrata kuca,Tiha no?, Veselje ti navje?ujem, Za Isusov ro?endan, Svijetla grada, Sretan Boi?, Radujte se narodi i Narodi nam se, kojima su uivali svi. Koncert je zavrio poznatom pjesmom Zvon?i?i, koju su zajedno sa svim posjetiteljima otpjevali veseli Raspjevani an?eli

Treba naglasiti da su Raspjevani an?eli i ostali sudionici svoj nastup odradili profesionalno, zbog ?ega su ih oduevljeni posjetitelji u prepunoj upnoj crkvi na kraju nagradili dugotrajnim zasluenim pljeskom. Tako su vrsni mladi ?itlu?ki glazbenici svojim upljanima za Boi? podarili jedinstven, upe?atljiv i neponovljiv boi?ni glazbeni ugo?aj, te prekrasnim boi?nim pjesmama i glazbom iskazali svu veli?inu, jednostavnost i stvarnost Boi?a, koji svojim betlehemskim svjetlom obasjava sve ljude i donosi radost, ljubav i mir u svako ljusko srce.

Maestro ?elo Jusi?: Najtee je u djeci probuditi radost

- Ve? punih 17 godina sura?ujem s ?asnom sestrom Slavicom i to s velikim uspjehom. Kako vidite, ve? prolaze generacije djece koja pjevaju na boi?nim koncertima: Sve sam im dananje pjesme ja priredio i aranirao, i one koje misu moje i one koje su moje. To je postala tradicija i ve? je normalno da ja iz Dubrovnika dolazim u ?itluk. Ja s djecom radim puno. Najtee je u djeci probuditi radost da vole ovo to rade. O?ito je, na svakom licu Raspjevanih an?ela se vidi da su radosni, da ih ?asna sestra dri, ne pod terorom, nego pod ljepotom. Vidio sam razveselili su posjetitelje, pjevali su s njima, bila je op?a radost. Bilo mi je doista ugodno ovdje - rekao nam je nakon koncerta maestro ?elo Jusi?.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537