Obiljeena 450. obljetnice Sigetske bitke i "Godina Nikole ubi?a Zrinskoga"

Ispis

kulturaNizom prigodnih kulturnih programa obiljeene su 25. obljetnice obnoviteljskog rada Ogranaka Matice hrvatske u ?itluku i Posuju. Kroz cjelogodinju dobru suradnju, zadnji kulturni doga?aj zbio se gradskoj knjinici fra Petar Bakula u ?etvrtak, 8. prosinca uz suradnju Gradske knjinica, Ogranaka Matice hrvatske u Posuju i ?itluku s Vije?em mladih op?ine Posuje organizirali su prigodno predavanje uz glazbeno-scenski program u povodu obiljeavanja Sigetske bitke i juna?ke pogibije Nikole ubi?a Zrinskog i njegovih hrabrih vitezova.


Na po?etku programa nazo?ne je pozdravio ravnatelj Gradske knjinice Ljubo Kova?, koji je ukratko podsjetio na plodnu suradnju Mati?inih ogranaka i Vije?a mladih s Gradskom knjinicom te najavio nove aktivnosti.

Potom je o povijesnom kontekstu ovoga doga?aja govorio potpredsjednik Vije?a mladih op?ine Posuje Jozo Kolobari?.

O vanosti Sigetske bitke za sudbinu europske kr?anske civilizacije u naletu turskih osvajanja i irenja islamske kulture govorio je potpredsjednik posukog ogranka prof. Vlatko Mieti?. Jo jednom je iskazana Papina izreka o Hrvatskoj kao predzi?u kr?anstva (antamurale christianitatis).

U drugom dijelu izlaganja prof. Mieti? osvrnuo se na odjeke ove bitke na knjievnost i umjetnost, posebno je istaknuo nau najbolju operu "Nikola ubi? Zrinski" Ivana plemenitog Zajca.

Zatim je predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Posuju Blago Kova? uz gusle izveo desetera?ku pjesmu "Opsada Sigeta".

Nakon prigodnog programa obiljeavanja obljetnice nazo?nima se obratio predsjednik ?itlu?kog Ogranka Matice hrvatske i ?lan Glavnog odbora Matice hrvatske prof. Andrija Stoji? osvrtom na nedavno preminulog knjievnika, akademika uglednoga ?lana Matice hrvatske Antu Stama?a.

Poznavali smo se dugo godina, ponekad druili, posebno kad bi bio gost u Hercegovini, i na i nakon sjednica Glavnog odbora Matice hrvatske. Cijenio sam njegov knjievni, stru?ni i prevoditeljski rad. Uspijevao je sjediniti arm pjesnika-bohema i strogost znanstvenika. Matici hrvatskoj nesebi?no je poklonio velik dio svoje darovitosti i svoje goleme radne energije, kao autor vrijednih i zapaenih knjiga, kao urednik vanih edicija, kao visoki dunosnik u krovnoj ustanovi hrvatskog naroda. - izme?u ostalog rekao je prof Stoji?.

Ljubo Kova?
 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537