Polaznici Dje?jeg vrti?a ?itluk svojim prilozima podrali humanitarnu akciju

Ispis

humanitarna akcija Advent je vrijeme u godini u kojem se kr?ani posebno vesele ro?enju malenog Isusa. Maliani, pa tako i polaznici Dje?jeg vrti?a ?itluk, s posebnom rado?u uivaju u predblagdanskom vremenu i samim blagdanima, no u svom veselju maliani nisu zaboravili ni potrebite. Zato su se polaznici Dje?jeg vrti?a ?itluk velikoduno uklju?ili u humanitarnu akciju Boi?na ?aica zajednitva - I oni su naa bra?a te su od po?etka adventa, uz pomo? svojih roditelja i odgojiteljica, u svom vrti?u prikupljali hranu i prigodne paketi?e za potrebite.

Ve?u koli?inu na ovaj na?in prikupljene raznovrsne hrane, higijenskih potreptina i darova za potrebite maliani iz Dje?jeg vrti?a danas su donijeli u ?itlu?ki upni ured, gdje su na dar dobili sli?ice sa svecima i zajedni?ki se pomolili sa svojim dananjim doma?inima.

Polaznici Dje?jeg vrti?a ?itluk svojim prilozima i ranijih godina su se uklju?ivali u humanitarne akcije koje se provode u upi Krista Kralja - ?itluk, a u vremenu kada i sami dobiju veliku koli?inu darova maliani su dokazali da su ve? sada spremni pomagati potrebitima i da imaju veliko srce.

humanitarna akcija humanitarna akcija humanitarna akcija

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537