Najavljujemo: Boi?ni sajam Udruge Susret od 11. do 16. prosinca

Ispis

boi?ni sajam Boi?ni sajam U susret Boi?u s djecom Udruge Susret ove godine ?e se odrati u razdoblju od 11. do 16. prosinca. Kao i ranijih godina, ispred radionice udruge koja okuplja djecu s posebni potrebama, roditelje i prijatelje djece s posebnim potrebama s podru?ja Brotnja bit ?e postavljen veliki ator i nekoliko prodajnih tandova.

Na prodajnim tandovima posjetitelji sajma svake ?e ve?eri mo?i uivati u hrani i pi?u pripremljenim za ovu prigodu, a tandovi ?e obilovati i razli?itim boi?nim ukrasima koji su izra?eni u kreativnoj radionici Udruge Susret.

Tre?i boi?ni sajam Udruge Susret zapo?et ?e u nedjelju 11. prosinca i organizatori sajma najavljuju da ?e ve? od 18 sati na sajmu vladati odli?na atmosfera. Predblagdanska druenja djece s posebnim potrebama i njihovih prijatelja uz tople napitke, slastice i hercegova?ke specijalitete svojim ?e nastupima obogatiti brojni izvo?a?i.

Matea Brekalo iz Udruge Susret kazala nam je da ?e posjetitelji mo?i uivati u nastupima Grupe Brotnjo, Sinova Hercegovine, Mokarskih tamburaa, Tamburakog sastava Tajna, Grupe Neretva, Tamburakog sastava Ero, Tamburakog sastava FM, Tamburakog sastava Mediteran, Bro?anskih be?ara, Grupe Sirius, muke klape Trebiat , enske pjeva?ke skupine HKUD Didak, ?lanova HKUD Brotnjo, nastupu harmonikaa Buce, plesu Plesne grupe Pokret i nastupima drugih izvo?a?a.

Izloba jaslica

Ranijih godina boi?ni sajam Udruge Susret bio je pun pogodak. Posjetitelji sajma mogli su svake ve?eri uivati u razli?itim sadrajima, no Udruga Susret ove ?e godine pokuati nadmaiti ranije odrane sajmove. U tome ?e im pomo?i brojni ljudi koji pomau u organizaciji i odravanju sajma, ali i novi sadraji koji su planirani za ovogodinje predblagdansko veselje.

Posjetitelji sajma tako ?e ove godine mo?i razgledati izlobu jaslica koje su izradili ?lanovi Udruge Susret, u?enici Osnovne kole fra Didaka Bunti?a, Osnovne kole Bijakovi?i, Osnovne kole ?erin, Srednje kole dr. fra Slavka Barbari?a i framai.

Dakle, posjetitelji sajma mo?i ?e se uvjeriti u kreativnost mladih iskazanu u izradi jaslica, a ?lanovi Frame kreativnost ?e pokazati i ukraavaju?i mjesto odravanja sajma.

U Udruzi Susret kazali su nam da s nestrpljenjem i velikim veseljem o?ekuju po?etak sajma i druenje s posjetiteljima koji ?e svojim prilogom pomo?i rad Udruge, te su najavili da je nakon boi?nog sajma U susret Boi?u s djecom Udruge Susret planiran posjet djeci s posebnim potrebama koja ne dolaze u radionicu Udruge Susret.

?lanovi Udruge Susret vesele se prilici za druenje i zajedni?ko veselje sa svom iteljima Brotnja. Na svom boi?nom sajmu oni ?e pokazati kako znaju biti dobri doma?ini, a sve ljude dobre volje ?lanovi Udruge Susret pozivaju da uz posjet boi?nom sajmu na?u vremena i za veliki humanitarni koncert koji ?e se, ukoliko to dopuste vremenski uvjeti, odrati 18. prosinca na Bro?anskom trgu.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537