Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zoning plana turističke zone u K.O. Međugorje – I. faza

Ispis

zoning Na temelju članka 41. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine HNŽ", br.: 4/04, 4/14) i članka 3. i 10. Odluke o pristupanju izradi Zoning plana turističke zone u K.O. Međugorje („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“ broj:1/16 i 4/16), Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okolišta općine Čitluk, kao nositelj pripreme za izradu Zoning plana turističke zone u K.O. Međugorje – I. faza,  o b j a v l j u j e:

 

J A V N U   R A S P R A V U
O NACRTU ZONING PLANA TURISTIČKE ZONE 
U K.O. MEĐUGORJE – I. fazaI.


Javna rasprava o Nacrtu Zoning plana turističke zone u K.O. Međugorje – I. faza održat će se od  29.11.2016. godine do 22.12.2016. godine.

Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.

II.


U razdoblju navedenom u točki I. ove Objave Nacrt Plana bit će izložen na javni uvid svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 sati u zgradi općine Čitluk.

U razdoblju navedenom u točki I. ove Objave Nacrt Plana bit će objavljen na internet stranici općine Čitluk (www.citluk.ba).

III.


Javno izlaganje o Nacrtu Zoning plana turističke zone u K.O. Međugorje održat će 14.12.2016. godine tvrtka “ECO PLAN “ d.o.o. Mostar, kao nositelj izrade navedenog Plana.

Javno izlaganje održat će se  u 12,00 sati u maloj dvorani KIC-a u Čitluku.

IV.


Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Plana mogu se dostaviti  najkasnije do 22.12.2016.godine na sljedeću adresu: Općina Čitluk, Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Trg žrtava Domovinskog rata 1, 88260 Čitluk.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi, primjedbe mogu se dati isključivo na predmet nacrta Plana.

Ako se u roku iz stavka 1. ove točke Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okolišta općine Čitluk ne dostave pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi, primjedbe na nacrt Plana, te ako ne budu čitko napisana i potpisana, smatrat će se da ih nema.

V.


Sve ostale informacije koje su vezane za donošenje Zoning plana turističke zone u K.O. Međugorje mogu se dobiti svaki radnim danom od 07,00 do 15,00 sati u zgradi Općine Čitluk, prostorijama Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

 

N A Č E L N I K
OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl. oec.,v.r.

namjena zoning

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537