Udruga Susret pozvala na?elnika Radii?a na boi?ni sajam

Ispis

boi?ni sajamUdruga Susret od 11. do 16. prosinca organizira boi?ni sajam U susret Boi?u s djecom Udruge Susret pa su stoga predstavnice Udruge danas posjetile na?elnika op?ine ?itluk Marina Radii?a. Djevoj?ica Kristina Eri? ovom je prilikom na?elniku Marinu Radii?u uru?ila prigodni dar koji je sama izradila u radionici Udruge Susret, te je pozvala na?elnika Radii?a da posjeti boi?ni sajam koji ?e se odravati ispred prostorija Udruge Susret od 11. do 16. prosinca.

Svakog dana u navedenom razdoblju, posjetitelji sajma mo?i ?e u ve?ernjim satima kupiti neki od boi?nih ukrasa koje su izradila djeca iz Udruge Susret, a posjetitelji sajma mo?i ?e se tako?er zabavljati uz razli?ite izvo?a?e, kao i uivati u nekim od poslastica kojima ?e obilovati prodajni tandovi.

Svi ?lanovi Udruge Susret s velikim veseljem o?ekuju boi?ni sajam U susret Boi?u s djecom Udruge Susret i pozivaju sve ljude dobre volje da im se pridrue u dijeljenju radosti, veselja, osmijeha, topline i svega ostalog bez ?ega je nezamisliva istinska blagdanska radost.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537