Radovi na poboljanju prometne infrastrukture zavreni ili su pred zavretkom na nekoliko lokacija

Ispis

radoviProjekt rekonstrukcije lokalne ceste u Blizancima koja od spajanja sa regionalnom cestom R-425 slui za pristup dijelovima naseljenih mjesta Blizanci i Krehin Gradac i koja vodi do upne crkve na Gradini zajedni?ki realiziraju Op?ina ?itluk, Vlada Federacije BiH i Vlada HN. Prva faza projekta zavrena je asfaltiranjem 200 metara ceste ?ija je irina 5 metara, a nakon asfaltiranja ceste na spoju s R-425 uskoro ?e uslijediti zavretak radova i na preostaloj dionici od 700 metara na kojoj su pripremni radovi u tijeku.

Uz spomenuti projekt, kada je u pitanju prometna infrastruktura, na podru?ju op?ine ?itluk ovih dana tako?er su realizirana jo dva projekta. Rije? je o projektu asfaltiranja dijela makadamske ceste u Tepa?kom polju i rekonstrukciji dijela ceste u Kru?evi?ima.

U Tepa?kom polju asfaltirano je 380 metara makadamskog puta, dok je u Kru?evi?ima izvrena rekonstrukcija ceste presvla?enjem novim slojem asfalta na dionici dugoj 170 metara. irina obje ceste je 3 metra, a nakon zavretka ovih projekata sli?ni projekti bit ?e realizirani u jo nekoliko naseljenih mjesta.

Fotogaleriju moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537