Izra?iva?i plana prezentirali prostornu osnovu za Urbanisti?ki plan Me?ugorje Bijakovi?i

Ispis
prostorna osnova

Direktor poduze?a Ecoplan iz Mostar Boro Pulji? i dipl. in. arh. Nada Komadina, oboje ispred izra?iva?a plana, prezentirali su prostornu osnovu za Urbanisti?ki plan Me?ugorje Bijakovi?i predsjedniku Savjeta Urbanisti?kog plana Me?ugorje Bijakovi?i Marinu Barbari?u, nazo?nim ?lanovima Savjeta Urbanisti?kog plana Me?ugorje Bijakovi?i, na?elniku op?ine ?itluk Ivi Jerki?u i njegovim suradnicima iz op?inskih slubi na prezentaciji odranoj u petak u Uredu na?elnika op?ine ?itluk.


Nakon prezentacije prostorne osnove ?lanovi Savjeta Urbanisti?kog plana Me?ugorje Bijakovi?i i ostali sudionici sastanka postavljali su izra?iva?ima plana pitanja vezana za prostornu osnovu i davali sugestija, a to ?e mo?i u?initi i u sljede?ih ?etrnaest dana, do kada traje rok za dostavu primjedbi i prijedloga.

Izrada prostorne osnove prva je faza u izradi Urbanisti?kog plana, nakon ?ije kona?ne izrade slijedi usvajanje prostorne osnove na Op?inskom vije?u, te nakon toga i sva ostala procedura propisana za izradu a koja se odnosi na izradu plana kroz prednacrt, nacrt i prijedlog i odravanje javnih rasprava kako bi u izradu bila uklju?ena ira javnost.

prostorna prostorna prostorna

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537