Najavljujemo 42. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Ispis

najavaNa temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Marin Radišić sazvao je 42. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 01. rujna (četvrtak) u 13,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

 

Za 42. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1.    Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 41. redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2.    Pitanja vijećnika;

3.    a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima;
b) Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima;

4.    Prijedlozi akata vezanih za izmjene i dopune Odluke o uvođenju zone posebnog prometnog ustroja i naknade za korištenje lokalnih prometnica u naseljima Međugorje, Bijakovići i Vionica, općina Čitluk;

5.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za gradnju;

6.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu;

7.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju i imenovanju članova Savjeta Urbanističkog plana "MEĐUGORJE - BIJAKOVIĆI";

8.    Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

9.    Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove;

10.    Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537