Prije 47 godina blagoslovljena crkva sv. Jakova u Me?ugorju

Ispis

crkva u me?ugorju Na dananji dan prije to?no 47 godina u Me?ugorju je blagoslovljena novoizgra?ena upna crkva sv. Jakova. Pet godina nakon utemeljenja upe, izgra?ena je prva upna crkva, no crkva je izgra?ena na trusnom terenu pa su zidovi crkve brzo po?eli pucati a sama crkva tonuti.

Iz navedenih razloga po?elo se razmiljati o gradnji nove crkve, koja je i zapo?ela 1934. godine. Radovi na izgradnji velike i lijepe crkve potrajali su do 19. sije?nja 1969. godine, kada je crkva sv. Jakova, nebeskog zatitnika upe Me?ugorje i zatitnika hodo?asnika, i blagoslovljena.

Isprva se ?inilo da je nova crkva sv. Jakova u Me?ugorju prevelika za potrebe tadanje upne zajednice, ali nakon 1981. godine, kada su po?ela Gospina ukazanja, ivot cijele upe se promijenio. U Me?ugorje su po?eli pristizati hodo?asnici iz cijelog svijeta, a zbog novonastalih potreba upna crkva i prostor dananjeg Gospinog trga neprestano se ure?uju.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537