eljko Vasilj: Me?ugorje je ?udo u svijetu i unato? svemu smo optimisti

Ispis

turisti?ka sezonaBrojni hodo?asnici marijansko svetite u Me?ugorju posje?uju i u rujnu dok se ova nadaleko poznata upa priprema za proslavu svetkovine Uzvienja kria Kristova. Ova svetkovina slavi se prvu nedjelju nakon Velike Gospe, a u Me?ugorju upljani ove upe i hodo?asnici slave sve?ano misno slavlje na brdu Krievac. U nedjelju, 13. rujna sredinje misno slavlje na Krievcu predslavit ?e isusovac Mato Ani?, a o proslavi ove svetkovine i dosadanjoj sezoni razgovarali smo s eljkom Vasiljem, voditeljem ureda Me?ugorje-?itluk Turisti?ke zajednice HN.

- Ve? smo u rujnu i pred nama su jo dva mjeseca glavne sezone. Polovinom 11. mjeseca mi kaemo da zaklju?ujemo, na neki na?in, cijelu sezonu. Do sada je karakteristi?no da smo po dosadanjim rezultatima i broju ljudi koji su do sada doli ove godine negdje na razini prole, premda smo na nekim tritima zabiljeili bitne promjene. Prije svega primjetno je da su Talijani ove godine poprili?no smanjili dolazak, nekih 30 % manje Talijana dolo je tijekom ove godine rekao nam je eljko Vasilj, voditelj ureda Me?ugorje-?itluk Turisti?ke zajednice HN i dodao da financijska kriza definitivno utje?e na dolazak hodo?asnika iz Italije.

Prema Vasiljevim rije?ima i u mjesecu kolektivnih odmora u Italiji talijanskih hodo?asnika u Me?ugorju je bilo manje, no to ne zna?i da je i broj hodo?asnika koji hodo?aste u Me?ugorje smanjen.

Tre?u godinu zaredom talijansko trite nam na neki na?in poputa i glavni uzrok tomu su ekonomske neprilike. Me?utim, s druge strane imamo ekspanziju isto?noeuropskog trita, prije svega Poljske, Slova?ke i Ma?arske. Primjerice Poljaci su udvostru?ili od lani svoj dolazak u Me?ugorje, posebno u ljetnim mjesecima. Oni su u biti nadopunili nedostatak Talijana. Vidjet ?emo, imamo jo dva mjeseca do konca nae glavne sezone pa ?emo mo?i preciznije zbrojiti sve rezultate i ocijeniti ukupnu godinu. O?ekivanja su nam optimisti?na, ali u skladu s okolnostima u svijetu. Ne trebamo zatvarati o?i, ova kriza koja je definitivno sve pogodila, naro?ito to nama najvanije emitivno trite Italiju, odrazit ?e se sigurno i na nekoliko sljede?ih godina. Unato? svemu kaemo da smo optimisti jer je Me?ugorje ?udo u svijetu u koje dolaze i koje posje?uju ljudi iz vie od stotinu zemalja svijeta. Uvijek se otvaraju nova trita, pojavljuju se ljudi iz nama prakti?no nepoznatih destinacija pojasnio je Vasilj.

Za naeg boravka u Me?ugorju su u tijeku bile posljednje pripreme za proslavu Uzvienja kria Kristova na brdu Krievac, pa smo stoga voditelja turisti?kog ureda u Me?ugorju upitali i za o?ekivanja vezana za ovu svetkovinu, a Vasilj nam je rekao:
- Krievac je na tradicionalni blagdan kojeg slave nai upljani. Dakle, to nije nekakav poseban mamac za inozemne hodo?asnike, ali ovdje ?e biti sigurno desetine tisu?a inozemnih hodo?asnika i na taj blagdan. Me?utim, Krievac je bio i ostao, prije svega, svetkovina za nae ljude. O?ekujemo sigurno 50-ak tisu?a ljudi iz nae neposredne okoline jer na Krievac u velikom broju dolaze hodo?asnici iz cijele Hercegovine, kao i iz dijelova Bosne i Hrvatske.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537