FOTO: Pokopane ?etiri rtve iz Drugog svjetskog rata

Ispis

ispra?ajJu?er je u ?itluku odran pokop 4 rtve iz II. svjetskog rata ?iji su posmrtni ostatci prona?eni u ekshumacijama koje je na podru?ju op?ine ?itluk organiziralo i provelo Povjerenstvo za obiljeavanje i ure?ivanje grobita iz Drugog svjetskog rata i pora?a. Prije samog pokopa generalni vikar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije don eljko Maji? u suslavlju sa upnikom upe Krista Kralja ?itluk fra Mirom egom, vicepostulatorom fra Miljenkom Mi?om Stoji?em i dr. sc. o. Stjepanom Krasi?em slavio je sv. Misu kojoj je nazo?io veliki broj itelja Brotnja.

Propovijedaju?i don eljko Maji? okupljenima je poru?io kako razlog okupljanja na ju?eranju misu zadunicu treba biti zazivanje milosr?a bojeg i upu?ivanje molitvi Bogu koji je milosrdan i milostiv, a ne ni u kom slu?aju pobu?ivanje mrnje ili poriva za osvetu zbog tolikog zla koje je naneseno naim predcima. Cjelokupnu propovijed moete pro?itati OVDJE.

Op?insko vije?e ?itluk je u prosincu 2011. godine utemeljilo Povjerenstvo za obiljeavanje i ure?ivanje grobita iz Drugog svjetskog rata i pora?a. Aktivnosti ovog Povjerenstva poblie je predstavio njegov predsjednik Ivan Sablji?, koji je kazao kako su povoljnije okolnosti za istraivanje komunisti?kih zlo?ina stekle u nekoliko posljednjih godina, i to u prvom redu zahvaljuju?i Vicepostulaturi na ?elu s vicepostulatorom fra Miljenkom Mi?om Stoji?em koja je pokrenula niz hvalevrijednih aktivnosti.

- Provode?i aktivnosti otkrivanja i dokumentiranja komunisti?kih zlo?ina na podru?ju Brotnja, imali smo prilike od ivih svjedoka ?uti cijeli niz pojedinosti o komunisti?koj brutalnosti kojoj su ovi ljudi bili izloeni o tome kako su bez razloga bili uhi?ivani, naj?e?e dugo i teko mu?eni, te na kraju svirepo ubijani i na posebno bestijalne na?ine trpani u zemlju. Tijekom do sada provedenih ekshumacija i svojim smo o?ima vidjeli tragove svega navedenog. Danas, u predve?erje sedamdesete obljetnice njihova stradanja pokuavamo ispraviti barem jedan dio nepravde nanesene njima, njihovim obiteljima, ali i hrvatskom narodu u cjelini kazao je predsjednik Povjerenstva Ivan Sablji?, te se nakon toga zahvalio ?lanovima Povjerenstva na predanom radu, svom prethodniku prof. Andriji Stoji?u i op?inskim vlastima na pomo?i u radu.

Pohvale i zahvalu za predani rad svim ?lanovima Povjerenstva za obiljeavanje i ure?ivanje grobita iz Drugog svjetskog rata i pora?a uputio je i na?elnik op?ine ?itluk Ivo Jerki?. Na?elnik Jerki? je u svom govoru podsjetio okupljene na ?injenice vezane za utemeljenje Povjerenstva od strane Op?inskog vije?a ?itluk, te je izme?u ostaloga kazao kako se rtve mu?enika koji su poloili ivot za Domovinu moraju otrgnuti od zaborava.

- Zaborav je upravo ono od ?ega trebamo otrgnuti sve nae rtve. Dananji ispra?aj je naa dunost i naa obveza prema svim onima koji su dali svoje ivote za Domovinu. Ovakav ispra?aj je najmanje to moemo u?initi za one koji su poloili ivot na oltar Domovine i ?ije smo posmrtne ostatke uspjeli prona?i Uistinu svojom rtvom nai mu?enici su nas zaduili da nae potomke upoznamo s istinom i na taj na?in naim mu?enicima osiguramo vje?ni ivot u srcima i mislima svih Hrvata kazao je na?elnik Jerki?.

Okupljenima u crkvi Krista Kralja u ?itluku obratio se i fra Miljenko Mi?a Stoji?, a njegovo govor prije procesije i pokopa rtava iz II. svjetskog rata i pora?a moete pro?itati OVDJE. Tako?er, okupljenima se nakon fra Mi?e obratio i Dario Kordi?.

Nakon zavretka Mise i prigodnih obra?anja okupljeni vjernici u procesiji su ispratili ?etiri lijesa s posmrtnim ostacima da oblinjeg groblja Podadvor, gdje su na dostojanstven na?in sahranjeni posmrtni ostaci prikupljeni u ekshumacijama provedenim na podru?ju op?ine ?itluk.

Fotografije sa sino?njeg ispra?aja i pokopa rtava moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537

Povjerenstvo

Predsjednik:
Slaven Markota

?lanovi:
fra Miljenko Mi?a Stoji?,
Rade Stoji?,
fra Kornelije Kordi?,
Ivica arac,
Andrija Stoji?,
Ilko Prusina,
Ivan Stoji?,
Ivan Sivri?,


Mandat ?lanovima iznosi 4 godine.
Imenovani 28. sije?nja 2016. godine.