Povjerenstvo za obiljeavanje i ure?ivanje grobita obavilo novu ekshumaciju posmrtnih ostataka

Ispis

ekshumacijaDanas je u ?itlu?kom polju, na dijelu koji pripada K.O. Sluanju neposrednoj blizini samog potoka Luko? izvrena ekshumacija muke osobe koja je svoj ivot skon?ala koncem Drugog svjetskog rata. Prema do sada prikupljenim informacijama najvjerojatnije se radi o njema?kom vojniku.

?lanovi Povjerenstva za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk i arheolog Tihomir Glava izvrili su ekshumaciju, a dojavu o ovom grobu dobili su od jednog mjetanina.

Posmrtni ostaci prikupljeni u dananjoj ekshumaciji ?etvrti su po redu prikupljeni posmrtni ostaci od prosinca prole godine i prve ekshumacije koji je organiziralo Povjerenstvo za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk. Posmrtni ostaci prikupljeni u dosadanjim ekshumacija ?uvaj se u ?itlu?koj mrtva?nici, gdje ?e biti pohranjeni do zajedni?kog ispra?aja.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537

Povjerenstvo

Predsjednik:
Slaven Markota

?lanovi:
fra Miljenko Mi?a Stoji?,
Rade Stoji?,
fra Kornelije Kordi?,
Ivica arac,
Andrija Stoji?,
Ilko Prusina,
Ivan Stoji?,
Ivan Sivri?,


Mandat ?lanovima iznosi 4 godine.
Imenovani 28. sije?nja 2016. godine.