Zlatna plaketa brouri DBG

Ispis
?ITLUK. Na Gospodarskom sajmu u Mostaru, broura Dani berbe gro?a - Brotnjo 2008", osvojila je zlatnu plaketu u kategoriji turisti?kih promotivnih materijala.

U brouri je u jednu cjelinu integrirano niz zanimljivih priloga o vinogradarstvu i vinarstvu te turisti?kom potencijalu Brotnja kao razvijene turisti?ke regije Bosne i Hercegovine. Uz to, u njoj renomirani stru?njaci iz podru?ja PR-a, turizma i hotelijerstva donose stru?ne smjernice kako oivjeti i unaprijediti neiskoritene turisti?ke potencijale ovoga kraja. Zbog svoga sadraja i originalnog dizajna, broura je vrijedna publikacija kako za turisti?ke djelatnike i vinare naega kraja, tako i za turiste koji posje?uju Brotnjo.

Prigodnu plaketu uredniku Kreimiru Mili?evi?u uru?io je Federalni ministar okolia i turizma, dr. Nevenko Herceg.

- Osim primarne zada?e, najave i promoviranja manifestacije "Dani berbe gro?a - Brotnjo", broura se bavi cjelokupnim turizmom op?ine ?itluk. Nadam se da ?emo i ove godine, u estom izdanju broure, ?itateljima ponuditi niz zanimljivih tema. U ime Organizacijskog odbora DBG, zahvaljujem svima koji su sudjelovali u izradi broure "Dani berbe gro?a - Brotnjo 2008" - rekao je Kreimir Mili?evi?.

(t.v.)

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537