Visoko politi?ko izaslanstvo Republike Hrvatske posjetilo Me?ugorje

Ispis
ME?UGORJE. Potpredsjednik Sabora Republike Hrvatske Josip Fri?i?, ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u Vladi RH mr. sc. Boidar Pankreti? i upan Koprivni?ko-krieva?ke upanije Darko Koren boravili su danas u naoj op?ini. Zajedno s doma?inima, na?elnikom op?ine ?itluk Ivom Jerki?em i predsjednikom Op?inskog vije?a Marinom Radii?em posjetili su Me?ugorje. Na?elnik Ivo Jerki? upoznao je goste s aktualnim temama iz nae op?ine te s povije?u i znamenitostima Brotnja. Na susretu se razgovaralo i o gospodarsko-politi?koj situaciji u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj te o suradnji izme?u ove dvije drave.

(t.v.)

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537