Uskoro po?inje gradnja zgrade Dje?jeg vrti?a

Ispis


?ITLUK. Na II. sjednici Op?inskog vije?a ?itluk usvojena je Odluka o gradnji objekta dje?jeg vrti?a u ?itluku. Rije? je o kapitalnom projektu u naoj op?ini ?ijom realizacijom ?e se rijeiti dugogodinji problem smjetajnog kapaciteta predkolske ustanove u ?itluku.

Novi zgrada Dje?jeg vrti?a ?itluk bit ?e sagra?ena na lokalitetu Bare", izme?u zgrade Doma zdravlja ?itluk i novog Srednjokolskog centra Dr. fra Slavko Barbari?". Izgradnju novoga dje?jeg vrti?a u ?itluku financirat ?e Zaklada Primorac" koja ?e sve aktivnosti oko izgradnje ovoga objekta raditi u suradnji s Op?inom ?itluk.Tako?er, realizaciju ovoga projekta potpomoglo je Ministarstvo obrazovanja i nauka FBIH na ?elu s ministricom Melihom Ali?.

- Uz novi Srednjokolski centar koji u fazi izgradnje i pro?ista? otpadnih voda za naseljeno mjesto ?itluk koji smo sve?ano pustili u rad u rujnu 2008. godine, izgradnja novog objekta dje?jeg vrti?a ?itluku jo jedan je od bitnih projekata nae op?ine. Zahvaljujem Zakladi Primorac i resornom ministarstvu koji su glavni nositelji ovoga projekta. Uskoro o?ekujemo po?etak radova i nadam se da ?e nai maliani uskoro dobiti suvremenu zgradu Vrti?a- kazao je na?elnik Ivo Jerki?.

(t.v.)

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537