Usvojen Program rada Op?inskog vije?a za 2009. godinu

Ispis


?ITLUK. Tre?a sjednica Op?inskog vije?a op?ine ?itluk odrana je u petak, 13. velja?e u Maloj dvorani KIC-a u ?itluku. Od to?aka dnevnog reda izdvajamo usvajanje Programa rada Vije?a za 2009. godinu koji je vije?nicima predstavio tajnik OV-a Ivo Bevanda.

Svoje aktivnosti i program rada Vije?e ?e temeljiti na normativnoj djelatnosti kroz razmatranje prijedloga akata koji budu predlagani od strane na?elnika op?ine ?itluk i drugih ovlatenih predlagatelja, donoenju op?ih i pojedina?nih akata ?ije je donoenje u nadlenosti OV-a, osiguravanje uvjeta za njihovu realizaciju i nadzor nad provedbom donesenih akata.

Na sjednici je na?elnik op?ine ?itluk Ivo Jerki? upoznao vije?nike o projektu Upravne odgovornosti u BiH (GAP) u koji ?e uklju?ena i naa Op?ina. Govore?i o ovome projektu, na?elnik Jerki? je kazao kako ?e GAP projektom biti unaprije?ena usluga gra?anima te pove?ana efikasnost rada jedinice lokalne samouprave.

Tako?er, na sjednici je usvojena Odluka o pristupanju izrade prostornog plana op?ine ?itluk za razdoblje od 2010 - 2020. godine te Rjeenje o imenovanju povjerenstva za osnivanje osnovne glazbene kole u ?itluku.

(t.v.)

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537