HKUD Brotnjo

Ispis
Hrvatsko kulturno-umjetni?ko drutvo "Brotnjo" iz ?itluka kao sredinje drutvo u op?ini utemeljeno je 1999. godine. Temeljna zada?a Drutva je o?uvanje tradicije izvornih igara i pjesama Brotnja i Hrvata zapadne Hercegovine. Pri Drutvu djeluju: folklorna sekcija, muka i enska izvorna pjeva?ka skupina, maoretkinje Osnovne kole Bijakovi?i - Me?ugorje. HKUD "Brotnjo" broji oko 100 aktivnih ?lanova u svim sekcijama. U kratkom vremenu svoga postojanja od osnutka do danas Drutvo je imalo vie od 80 javnih nastupa, kako u op?ini ?itluk tako u cijeloj Bosni i Hercegovini i dijaspori.

Spomenut ?emo samo neke od zna?ajnijih nastupa: TV emisija "Lijepom naom", Smotra izvornih narodnih plesova Hrvata BiH u Jajcu, Livnu, Vitezu i Neumu, "Dani berbe gro?a" u ?itluku, 36. vinkova?ke jeseni, u Rimu od 01. do 06. prosinca 2001., te dvije samostalne TV emisije, Smotra folklora nacionalnih manjina u R. Hrvatskoj i Hrvata dijaspore u Starim Jankovcima, svibanjska smotra folklora u Opatovcu, ?epinski susreti u ?epinu, Boi?no silo u Tomislavgradu, Boi?ni koncert u Sarajevu kao i samostalna TV emisija "Boi?ni obi?aji u Brotnju" 2003. godine i sudjelovanje u showu programu TV BINGO SHOW 9. sije?nja 2004. u Sarajevu i mnoge druge priredbe.

U sastavu HKUD-a Brotnjo iz ?itluka djeluje i sekcija maoretkinja iz Bijakovi?a - Me?ugorja. Voditelj i osniva? maoretkinja je prof. Veselko Pehar. ?lanice ove sekcije su u?enice Osnovne kole Bijakovi?i, kao i u?enice Srednje kole dr. fra Slavka Barbari?a iz ?itluka. ?lanice su Maoret saveza sa sjeditem u Sarajevu. One nastupaju na svim vanijim kulturno-zabavnim priredbama na razini op?ine ?itluk, a nastupale su i diljem Bosne i Hercegovine te Hrvatske.

Hrvatsko kulturno-umjetni?ko drutvo "Brotnjo" iz ?itluka igrama i pjesmama iz Brotnja i Hrvata Hercegovine svojom originalno?u redovito izmami burne reakcije odobravanja nazo?ne publike.

HKUD Brotnjo
trg rtava domovinskog rata 1
88260 ?itluk,
tel.: 036/642 643
fax.: 036/642 643

Ra?un broj:
3381202200176710 kod UniCredit Bank BiH d.d.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537