Matica hrvatska - ogranak Čitluk

Ispis
U duhu tradicije, svrhe i zadaće

Brotnjo-Čitluk, 08. svibnja 2016.,
Matica hrvatska najstarija, najaktivnija i najplodnija kulturna institucija hrvatskog naroda, svake godine 10. veljače slavi obljetnicu postojanja. Na dan obilježavanja bila bi prigoda prisjetiti se velikana, uglednika i članova Matice hrvatske od početka, 1842. godine kada je u krilu Ilirske čitaonice, (prigodom osmoga općenitog Sabora Društva Čitaonice zagrebačke, dana 10. i 11. veljače održanoga) na prijedlog grofa Janka Draškovića, predsjednika istog društva „da se jedan fond ili glavnica (…) pod imenom „Matica“ ustanovi“.

Bilo je to doba zamaha hrvatskoga narodnog preporoda i buđenja nacionalne svijesti s jasnom zadaćom promicanja Hrvata na kulturnom i gospodarskom polju, očuvanja identiteta i njegovanja hrvatskog jezika. Pod upravom predsjednika Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1874. godine mijenjaju se Pravila i staro ime Matica ilirska u Maticu hrvatsku koja počinje življe i uspješnije djelovanje, te postaje najveći nakladnik u Hrvatskoj s jasnim ciljem „unapređivati hrvatsku lijepu knjigu.“ Uvjereni smo (iako još uvijek u traganju za pisanim dokumentima) da u prvim početcima rada Matice hrvatske ima članova i povjerenika iz Brotnja, ili su svojim dobrovoljnim prilozima pomagali njezin rad. Tragom pronađenih pisanih dokumenata među prvim promicateljima rada Matice hrvatske u Hercegovini, napose u Brotnju, treba spomenuti fra Augustina Zubca, župnika u Gradnićima, (Izvještaj Matice hrvatske za godinu 1880.) te o. Alfonsa Curića, župnika u Međugorju i o. Pia Knezovića, župnika u Gradnićima, (Izvještaj Matice hrvatske za Upravnu godinu 1900.). Prvi pokušaji za osnivanje Matice hrvatske u Čitluku bili su 1970./71. godine nastojanjem članova iz Brotnja koji su pripadali Matici hrvatskoj u Metkoviću koja je u svojoj djelatnosti objedinjavala cijeli prostor Hercegovine i dijelom Bosne. Poznatim događajima nakon Karađorđeva, ugušen je rad Matice hrvatske u Metkoviću, čiji su članovi povrgnuti raznim ponižavanjima i progonima, a mnogi su strpani u tamnice.

Od Obnoviteljske skupštine Matice hrvatske Čitluk održane 31. svibnja 1991. godine, članovi našeg Ogranka uspješno djeluju kulturno i narodnosno, sudjelujući u organizaciji izložaba uglednih hrvatskih slikara, kipara i grafičara, te u organizaciji javnih predavanja i susreta s uglednim znanstvenicima, književnicima i javnim radnicima na tribini Matice hrvatske. U bogatoj nakladničkoj djelatnosti Ogranak objavljuje knjige, časopise, zbornike, kataloge i druge publikacije, skrbi o kazališnoj i glazbenoj djelatnosti svoje sredine i drugim uzvišenim zadaćama koje Matica hrvatska u svojim programima zastupa. Ogranak Matice hrvatske Čitluk dio je Središnjice koji djeluje u zajednici s njom i drugim ograncima čineći tako najaktivniju i najplodniju kulturnu instituciju hrvatskog naroda, te su u svojim mjestima važan zamašnjak kulturnih događanja u njegovanju i očuvanju tradicijskih počela. Brotnjo, područje današnje općine Čitluk, s izrazito hrvatskim identitetom bilo je uz Maticu hrvatsku od samog njezina osnutka značajno uporište za sveukupnu njezinu djelatnost, nastojeći da živim djelovanjem Ogranka u svojoj sredini uspostavi kulturni identitet zavičaja povezujući se sa Središnjicom i s drugim ograncima ugrađujući značajan kamenčić u mozaik naše duhovne i kulturne sveukupnosti. Razvoj suvremenog svijeta i globalizacija nije drugo nego nijekanje tradicijskih počela; vjeroispovijesti, njegovanje nacionalnog osjećaja, identiteta, čuvanja i razvijanja kulturne baštine. Želeći sačuvati nacionalnu i kulturnu vlastitost, te je njegovati i širiti, Ogranak Matice hrvatske Čitluk organizira iznimno bogate kulturne manifestacije: Uskrs s Maticom u Brotnju, Božićni susret s Maticom u Brotnju, te Dani Matice hrvatske u Brotnju po staromu hrvatskom hercegovačkom običaju od berbe, trganja do kušanja mladog vina. Svake godine manifestacija započinje u večernjim satima, nakon tradicionalnoga rujanskog hodočašća proslave blagdana Uzvišenja Sv. Križa na brdu Križevac (Šipovac) u župi Međugorje i traje do 2. studenoga, kako to i biva u broćanskom kraju, cijeloj Hercegovini i dijelom u susjednoj Dalmaciji, kuša se mlado vino i bačve se zatvaraju.

I tako odani stoljetnoj tradiciji, u slavu Križa, grožđa, mošta i vina priređivale bi se prigodne svečanosti na kojima bi se predstavljala izvorna kulturna baština, umjetničko i duhovno stvaralaštvo.

Svake godine, u povodu početka trganja u broćanskom kraju, najvećem vinogorju u BiH, s biljem i obiljem zlatnog trsja, božanstvenih plodova Žilavke i Blatine, s kulturnim programima Ogranka započinjala bi Turističko-kulturno gospodarstvena manifestacija „Dani berbe grožđa – Brotnjo“. U danima berbe, trganja grožđa i sve do kušanja mladog vina Ogranak Matice hrvatske Čitluk na tragu svog poslanja, a u svrsi i zadaći „Dana Matice hrvatske u Brotnju“, uz različite kulturne sadržaje organizira i zajedničke susrete Ogranaka iz BiH, Republike Hrvatske, Središnjice, te širom otvara vrata suradnje s drugim kulturnim, znanstvenim i prosvjetnim ustanovama. Uz dobru suradnju i druženje veseli nas činjenica da Ogranak Matice hrvatske Čitluk kroz ovu manifestaciju promiče kulturnu baštinu ovog kraja, nacionalno i kulturno zajedništvo, povezuje ljude i krajeve, što zasigurno djeluje u narodu u izravnu susretu sa svima koji su gladni znanja, žedni kulture.

Kulturnim manifestacijama: Uskrs s Maticom u Brotnju, Božićni susret s Maticom u Brotnju, želimo dati svoj obol u obogaćivanju i približavanju sveopćoj Ljubavi, po kojoj znamo za naše počelo i smisao života, te ostati čvrsto na načelima koje su nam namrijeli naši pretci. Što je i posve razumljivo ako imamo na umu činjenicu da pripadamo najstarijoj kulturnoj ustanovi hrvatskog naroda i da nam jedan od temeljnih zadataka mora biti proučavanje, vrjednovanje i predstavljanje svih važnih zbivanja naše prošlosti i zaslužnih pojedinaca sa svih područja kulturne, umjetničke, znanstvene i vjerske djelatnosti. U tom pogledu vrijedan je prinos dao Ogranak Matice hrvatske Čitluk kroz ove manifestacije, što joj služi za čast, a ostalim biva primjer vrijedan nasljedovanja.

Kako bismo unaprijedili provođenje programa Matice hrvatske Čitluk, njezino značenje u iskazivanju kulturnog i nacionalnog identiteta, čuvanjem zatečene i naslijeđenje kulturne baštine, a osobito stvaranjem i njegovanjem novih vrijednosti razvili smo iznimno bogatu i raznovrsnu nakladničku djelatnost što nas po broju dosad objavljenih naslova svrstava u najaktivnije ogranke Matice hrvatske. Stodevedeset pet, (195.) naslova iz različitih znanstvenih disciplina i područja kulturnog života: iz književnosti, povijesti, likovne umjetnosti, arheologije i još nekih drugih nakladničkih ostvarenja. Dosad smo objavili i javnosti predstavili pet zbornika radova Brotnjo. Ostali smo dosljedni našoj prvotnoj zamisli: Ono što Brotnjaci o sebi i svijetu napišu ili svijet o Brotnju i Brotnjacima, mi to objavimo. Sve su knjige primjerenih formata i lijepo grafički oblikovane. Redovito izlaženje Cvitka, lista za sretno djetinjstvo, Školarca, lista za cure i dečke, te u svom, po mnogo čemu prepoznatljivom stilu dječji list Cvrčak. Redovito godišnje objavljivanje stolnih i zidnih kalendara uvelike su dali pečat posebnosti i prepoznatljivosti nakladničke djelatnosti našeg Ogranka. Pokrenuta edicija Priroda BiH, koja, po mišljenju struke, zasigurno predstavlja najbolja svjetska ostvarenja u području prirodoslovnih znanosti. Dvije knjige iz ove Edicije: Endemične i rijetke biljke Parka prirode Blidinje, autora dr. sc. Čedomila Šilića dobitnice su Zlatne povelje Matice hrvatske za najbolja izdanja za 2002.-2004. godine na Glavnoj skupštini Matice hrvatske održanoj u Splitu, 5. lipnja 2004., i knjiga Atlas dendroflore, od istog autora je dobitnica Zlatne povelje za izdanja 2004.-2006., na Glavnoj skupštini Matice hrvatske održanoj u Varaždinu, 10. lipnja 2006. godine. Istaknimo još neke od vrijednih izdanja Ogranka: “Cvitak” i romane Gracijana Raspudića koji su na Glavnoj skupštini Matice hrvatske održanoj u Zagrebu, 29. lipnja 2002., dobitnici Srebrne povelje za najbolja izdanja u 2000.-2002., a sam “Cvitak” dobitnik je Zlatne povelje na Glavnoj skupštini Matice hrvatske održanoj u Poreču, 14. lipnja 2008. godine i nagrade “Dušan Lopušić”na održanome Prvom susretu uredništava časopisa ogranaka Matice hrvatske u Karlovcu, 27. i 28. travnja 2007. Još jedna Srebrna povelja za izdanja 2008.-2010., za knjigu prof. Emila Raspudića, Planinske priče na Glavnoj i povijesnoj Skupštini, održanoj po prvi puta izvan RH, u Čitluku, 19. lipnja 2010. godine.

Nakladnička i izložbena djelatnost Ogranka Matice hrvatske u Čitluku u proteklih dvadeset pet godina

Dobrohotnost i pregnantost svih vrijednih suradnika i autora naših izdanja zaslužuju da ih za ovu prigodu barem pobrojimo i objavimo naslove njihovih djela;

1., Brošura; Deklaracija nazivu i uporabi hrvatskoga standardnog jezika na području općine Čitluk, Matica hrvatska Ogranak Čitluk 1991.,

2., Brotnjo, prvi zbornik, Matica hrvatska Ogranak Čitluk i Općina Čitluk, 1997., - 1998.,

3., Čilić, fra Mate; Ostani znak, (knjiga pjesama) Matica hrvatska Ogranak Čitluk i Općinsko vijeće Čitluk, 1997.,

4., Miličević, fra-don Franjo; Ženidba, Broćanska župa u Hercegovini, 1870., Matica hrvatska Ogranak Čitluk, 1998.,

5., Kalendar 1998., (zidni) Brotnjo u zrcalu prošlosti, Matica hrvatska Ogranak Čitluk, 1997.,

6., Marinović-Sušac, Mladenka; Šapat sjećanja, (pjesme) Matica hrvatska Čitluk, 1998.,

7., Kalendar 1999., (zidni) Pokućstvo stare hercegovačke stojne kuće, 1998.,

8., Brotnjo, Zbornik 2; Matica hrvatska Čitluk i Općinsko vijeće Čitluk, 1998., - 1999.,

9., Kalendar 2000., (zidni ) Slatki plodovi zemlje hercegovačke, Matica hrvatska Čitluk, 1999.,

10., “Cvitak” list za sretno djetinstvo, II.-IV. broja I. Godište, Matica hrvatska Čitluk i UG Cvit, Međugorje, 2000.,

11., Kalendar 2001., Ljekobilje zemlje Hercegove. Matica hrvatska Čitluk i Gral, Široki Brijeg, 2000.,

12., Raspudić, fra Gracijan; Knjiga pripovijedaka: Braća Golemci, Za stolom od kamena, Djevojka Drina, Matica hrvatska Čitluk, 2001.,

“Cvitak” list za sretno djetinstvo, V.-X. broja I. Godište, MH Čitluk i UG Cvit, 2001.,

13., Ramljak, Ićan; Orgulje na Vranijinoj glavici, Cvitak i MH Posušje, 2001.,

14., Milas, fra Kamilo; Od sjetve do žetve, MH Čitluk i ZIRAL, Mostar, 2001.,

15., Nagnanović, fra Bernardin; Kratka povijest Bosne Srebrne, Priredio: prof.ddr. Serafin Hrkać, ofm, MH Čitluk, 2001.,

16., Kordić, fra Kornelije; Vionica – Selo u središtu Brotnja, Matica hrvatska Čitluk i K. Krešimir, Zagreb, 2001.,

17., Zirdum, Ante; Ne možeš iz svoje kože, MH Čitluk i MH Zenica, 2001.,

18., Falak, Vinko; Iz mog zavičaja riječi u govoru i poslovice, MH Čitluk, 2001.,

19., Stojić, fra Miljenko; Ivan pod križem, (objavljeno na pet jezika) Cvitak i IC “Mir”, 2001.,

20., Kalendar 2002., (zidni i stolni) “Slatki šumski plodovi zemlje hercegove”MH Čitluk, 2001.

«Cvitak” list za sretno djetinstvo, I.–IV. broja II. Godište, MH Čitluk i UG Cvit, 2001.,

21., Kordić, Nikola; Sa suzama ti pišem život, borče, fra Didače, sirotinje oče!, (II. izdanje, reprint) MH Čitluk, 2002.,

“Cvitak” list za sretno djetinstvo, V.-X. broja II. godište, MH Čitluk UG Cvit, 2002.,

22., Skoko, fra Iko; Sto puta unatoč svemu, MH Čitluk i Večernji list-Zagreb, 2002.,

23., Koroman, Tomislav; Pjena bez mora

“Cvitak”, list za sretno djetinstvo, 2002.,

24., Milas, fra Kamilo; Radosni susreti, Matica hrvatska Čitluk, 2002.,

“Cvitak” list za sretno djetinstvo, I.-IV. broja III. Godište, MH Čitluk i UG Cvit, 2002.,

25., Bor, Ivan; Lazice, (crtice i pjesme za djecu), MH Čitluk i Cvitak, 2002.,

26., Sušac, Mate; Krijesnice s Prozračca, (dječje priče), MH Čitluk i Cvitak, 2002.,

27., Falak, Vinko; Prvo organizirano opismenjavanje Hrvata Katolika u zapadnoj Hercegovini & Prvo slovo u selu Šurmanci, MH Čitluk i HKD Napredak, Makarska, 2002.,

28., Stojić, fra Miljenko; Golgote glas, (poema-molitva), MH Čitluk i DHK HB, 2002.,

29., Šilić, Čedomir; Endemične i rijetke biljke Parka prirode Blidinje, MH Čitluk, 2002.,

30., Kalendar za 2003., (zidni i stolni) “Divlje zelje”MH Čitluk, 2002.,

31., Vidović, Mirko; Gazha od Spitama Zarathuštre, MH Čitluk i MH Livno, 2002.,

“Cvitak”list za sretno djetinstvo, V.-X. broja III. Godište i I.-IV. broja IV. Godišta, MH Čitluk i UG Cvit, Međugorje, 2003.,

32., Skoko, fra Iko; Nema suvišnih ljudi, MH Čitluk i Večernji list, Zagreb, 2003.,

33., Nikić, Zdravko; Radiestezija zrnce Božjeg dara, MH Čitluk, 2003.,

34., Falak, Vinko Međureligijskim ekumenizmom i dijalogom iskorijeniti zlo, MH Čitluk, HKUD Napredak, Makarska i Kolpingova katolička zajednica u Hrvatskoj, 2003.,

35., Kalendar za 2004., (zidni i stolni) “Dragulji hercegovačke flore” MH Čitluk, 2003.,

“Cvitak” list za sretno djetinstvo, V.-X. broja IV. godište, MH Čitluk i UG Cvit, 2004.,

36., Krasić, o. Stjepan; Pape i hrvatski književni jezik u U XVII. stoljeću, Ogranak Matice hrvatske Čitluk i Matica hrvatska, 2004.,

37., Športski bilten, (Godišnjak), Brotnjo 2003. Glasnik; MH Čitluk i Športski savez Brotnjo, 2004.,

38., Bor, Ivan; Malene priče, (kratke priče za djecu), MH Čitluk i naklada Jurčić, Zagreb, 2004.,

39., Raspudić, Emil; Povijest školstva u Brotnju, MH Čitluk, 2004.,

40., Skoko, fra Iko; Primijetiti potrebe drugoga - Samaritansko djelo s. Josipe Kordić, Samostan Kraljice Crkve – Obiteljski centar Ivana Pavla II. i MH Čitluk, 2004.,

41., Bartulović, Branimir; Kuća na Poli, (pjesme ) MH Čitluk i Cvitak 2004.,

42., Pinjuh, Bruno Povijest športa u Brotnju, MH Čitluk, 2004.,

43., Skoko, fra Iko; Avere a cuore i bisogni degli altri ( l’opera Samaritana di suor Josipa Kordić), Societa lateraria croata Matica hrvatska Čitluk, Convento della Regina della Chiesa, Centro per la famiglia Giovanni Paolo II .,

“Cvitak” list za sretno djetinstvo, I. – IV. broja V. godište. MH Čitluk i UG Cvit, 2004.,

44., Barbarić, Mirko; Pozdrav iz Knina 10. 10. 1991., Drugo izdanje, MH Čitluk i Salezijanski bogoslovski dom Zagreb, 2004.,

45., Skoko, fra Iko; Darovano vrijeme albanskom narodu, MH Čitluk, Župni ured Čitluk, Župni ured Veljaci, 2004.,

46., Kalendar za 2005., (Zidni i stolni s čestitkom ) Fra Didak Buntić – Njegove misli, život i djelo nadahnuće umjetnicima; MH Čitluk, 2004.,

“Cvitak” list za sretno djetinstvo, V. – X. broja V. godište, MH Čitluk i UG Cvit, 2005.,

47., Sušac, Mate; Runo, zbirka pjesama; Matica hrvatska Čitluk, 2005.,

48., Sivrić, Ivan; Politika za obične ljude – Bakulina škola poštenja; MH Čitluk, MH Mostar, MH Široki Brijeg, 2005.,

49., Šilić, Čedomil; Atlas dendroflore (drveće i grmlje) Bosne i Hercegovine; Matica hrvatska Čitluk, Franjevačka kuća Masna Luka, 2005.,

50., SKOKO, Iko; Dobrotom dotaknimo bližnjega; Matica hrvatska Čitluk, Večernji list BiH – Mostar, 2005.,

51., Vasilj, Marko;Kroz moje oko, Matica hrvatska Čitluk, MH Zadar , Gradska knjižnica Zadar i HKD Napredak, podružnica Zadar, 2005.,

“Cvitak” list za sretno djetinstvo, I. – IV. broja VI. godište, MH Čitluk i UG Cvit, 2005.,

52., Školarac, list za cure i dečke, I. - IV. broja I. godište, Nakladnik: Naklada M Design, Međugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska Ogranak Čitluk 2005.,

53., Veliki pehar vina – vino u hrvatskom pjesništvu, priredio Sučić, Stjepan, Matica hrvatska Čitluk, 2005.,

54., Razglednice, (Povodom 50. Turističko-kulturo-gospodarstvene manifestacije Dani berbe grožđa – Brotnjo 2005. ) Matica hrvatska Čitluk, 2006.,

55., Kalendar za 2006., (Zidni i stolni s čestitkom) Čuvajmo našu kulturnu baštinu, Matica hrvatska Čitluk, 2005.,

“Cvitak” list za sretno djetinstvo, V. – X. broja VI. godište, MH Čitluk i UG Cvit, 2006.,

Školarac, list za cure i dečke, V. - X. broja I. godište, Nakladnik: Naklada M Design, Međugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska – Ogranak Čitluk 2006.,

56. – 60., Međugorje & Hercegovina, Slikovni vodič za hodočasnike; na hrvatskom, njemačkom, talijanskom, engleskom i francuskom jeziku, ( Posvećeno 25-oj obljetnici ukazanja Kraljice mira u Bijakovićima, župa Međugorje, 25. lipnja 1981. – 25. lipnja 2006. ); Matica hrvatska Čitluk, 2006.,

61., Stojić, Miljenko; Računalko; Sunakladnici; Matica hrvatska Čitluk, Dan - Zagreb, Cvitak – Međugorje, 2006.,

62., Kraljević, Rudolf; Bosanska i hercegovačka vinogradarska baština (1800. – 1878.) s uvodnim pogledom na bitna razvojna obilježja od završnih desetljeća XV. do konca XVIII. stoljeća; Sunakladnici; Matica hrvatska Čitluk, Sveučilište u Mostaru, Matica hrvatska Mostar, Agronomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2006.,

63., Brotnjo, Zbornik 3 Matica hrvatska Čitluk, sunakladnik Općinsko vijeće Čitluk. 2006.,

64., Brotnjo. Zbornik 4; Matica hrvatska Čitluk, sunakladnik Općina Čitluk, 2006.,

65., Razglednice (Međugorje, Podbrdo, Križevac i Kraljica mira ), petnaest različitih motiva, 10,50 x 15,00 cm, Matica hrvatska Čitluk, 2006.,

“Cvitak” list za sretno djetinstvo, I. – IV. broja VII. godište. MH Čitluk i UG Cvit, 2006.,

Školarac, list za cure i dečke, I. - IV. broja II. godište, Nakladnik: Naklada M Design, Međugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska – Ogranak Čitluk 2006.,

66., Kalendar za 2007., Nepoznato o poznatim Brotnjacima, 13-lisni, podložni papir s prostorom za dotisak, Matica hrvatska Čitluk, 2006.,

67., Kalendar za 2007., Frane Radak, 13-lisni, reprodukcije umjetničkih djela, s podložnim kartonom, Matica hrvatska Ogranak Čitluk, 2006.,

“Cvitak” list za sretno djetinstvo, V. – X. broja VII. godište. MH Čitluk i UG Cvit, 2007.,

Školarac, list za cure i dečke, V. - X. broja II. godište, Nakladnik: Naklada M Design, Međugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska – Ogranak Čitluk 2007.,

68., Grbavac, Mate; Radosna zvona, Nakladnik; Matica hrvatska Čitluk, 2007.,

69., Juka, Darko; Priručnik za novinske novinare, Od prvog podatka do povratne informacije učinka, Nakladnik; Matica hrvatska Čitluk, 2007.,

70., Miletić, Mila; Prijateljstvo, Nakladnici; Matica hrvatska Čitluk i „Cvitak“, Međugorje, 2007.,

71., Miletić, Nikolina; Srce u kamenu, Nakladnici; Matica hrvatska Čitluk i „Cvitak“, Međugorje, 2007.,

72., Mlivončić, Ivica, Al Qaida – se kalila u Bosni i Hercegovini, Nakladnik; Naša ognjišta – Tomislavgrad, Sunakladnici; Zbornik „Kačić“- Sinj i Ogranak Matice hrvatske Čitluk, 2007.,

73., Ispružena ruka dobra, napisali krizmanici iz župe sv. Stjepana, (svjedočanstvom krizmanika od 123 dobra djela svakoga od njih), Čerin. Nakladnici; Matica hrvatska Čitluk i Župni ured sv. Stjepana, Čerin, 2007.,

74., Ćorić, Šito Šimun; Učiteljica koja nije htjela biti dosadna, Nakladnici: Matica hrvatska Čitluk i „Cvitak“, Međugorje, 2007.,

75., Zbornik 140 godina župe Čerin, Nakladnici:Matica hrvatska i Župni ured Čerin, 2007.

“Cvitak” list za sretno djetinstvo, I. – IV. broja VIII. godište. MH Čitluk i UG Cvit, 2007.,

Školarac, list za cure i dečke, I, - IV, broja III. godište. Nakladnik: Naklada M Design, Međugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska – Ogranak Čitluk 2007.,

76., Vučić, Tanja; Povijest košarke u Brotnju, Nakladnik: Matica hrvatska Čitluk, Sunakladnik: Općina Čitluk i Kulturno informativni centar Čitluk, 2007.

77., Vežić-Mlinarević, Nevenka; A život teče dalje, Nakladnik: Matica hrvatska Čitluk, 2007.,

78., Zidni kalendar za 2008. godinu; Naša dendroflora, 13-lisni s podložnim kartonom, Nakladnik: Matica hrvatska Čitluk, 2007.,

79., Zidni kalendar za 2007. godinu; Frane Radak, 13-lisni, reprodukcije umjetničkih djela, s podložnim kartonom, Nakladnik: Matica hrvatska Čitluk, 2007.,

80., Vežić–Mlinarević, Nevenka; Slutnja, pripovijetke, Nakladnik: Matica hrvatska Čitluk, 2008. godina.

81., Grgić, Nada (pseudonimom; Ivanova, Idana); Magnum, roman, Nakladnik: Matica hrvatska Čitluk, 2008. godina.

82., Događajnica – Brotnjo 2006./2007., Nakladnici; Matica hrvatska Čitluk i općina Čitluk, 2008., - (186 str.),

83., Brotnjo-jučer, danas, sutra – Zbornik radova, Nakladnici; Općina Čitluk i Ogranak Matice hrvatske Čitluk, 2008., - (320 str.)

“Cvitak” list za sretno djetinstvo, I. – IV. broja IX. godište. MH Čitluk i UG Cvit, 2008.,

Školarac, list za cure i dečke, I. - IV. broja IV. godište. Nakladnik: Naklada M Design, Međugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska – Ogranak Čitluk 2008.,

84., Brotnjo, Zbornik br. 5., Nakladnik: Matica hrvatska Čitluk, Sunakladnik: Općinsko vijeće Čitluk, 2008. – (400 str.)

85., Hercegovački stap - (Sajam tradicije i autohtonih proizvoda Hercegovine) i Matica hrvatska Čitluk, Katalog, 40. stranica, 29,7x21cm, Ljubuški, kolovoz 2007.,

86., Međunarodni sajam-eko-etno Hrvatska 2007. - Eko-etno Hercegovina, Nakladnici:Udruga za regionalni i ruralni razvoj Hercegovački STAP i Matica hrvatska Čitluk, Katalog 44. stranice, 29,7x21cm, rujan 2007.,

87. – 95., “Cvitak”, list za sretno djetinjstvo,Tvrdi uvez;

1. – 10. broja, godište I., 2000./2001.,1. – 10. broja, godište II., 2001./2002.,

1. – 10. broja, godište III., 2002./2003., 1. – 10. broja, godište IV., 2003./2004.,

1. – 10. broja, godište V., 2004./2005., 1. – 10. broja, godište VI., 2005./2006.,

1. – 10. broja, godište VII., 2006./2007., 1. – 10. broja, godište VIII., 2007./2008.,

96., Zidni i stolni kalendar za 2009. godinu; zajedno s Maticom hrvatskom 13-lisni s podložnim kartonom, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluk, 2008.,

”Cvitak” list za sretno djetinstvo, V. – X. broja IX. godište, MH Čitluk i UG Cvit, 2009.,

Školarac, list za cure i dečke, V. - X. broja IV. godište. Nakladnik: Naklada M Design, Međugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska – Ogranak Čitluk 2009.,

97., “Cvitak”, list za sretno djetinjstvo,Tvrdi uvez; 1. – 10. broja, godište IX., 2008./2009.,

98., Volić, Božena; Crvenkapac, (knjiga priče i igrokaza za djecu), Nakladnici: Cvitak i Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, Čitluk - Međugorje, 2009.,

99., Molitve, običaji i priče moga zavičaja, napisali krizmanici iz župe sv. Stjepana, Čerin. Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku i Župni ured sv. Stjepana, Čerin, 2009.,

100., Događajnica – Brotnjo 2007./2008., Nakladnici: Općina Čitluk i Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, 2009., - (186 str.),

101., Jurić, Jakov; Klišanski psalmi Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku i Golgota, humanitarna fondacija Međugorje, 2009.,

102., Emil Raspudić; Planinske priče;Nakladnici: Cvitak i Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, Čitluk - Međugorje, 2009.,

103., Emil Raspudić; Božo Miletić - Od Lipna do svjetskih športskih arena, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, Čitluk, 2009.,

104., Robert Jolić; Stanovništvo Brotnja u tursko doba, Nakladnici: Općinsko vijeće Čitluk, Naša ognjišta – Tomislavgrad, Matica hrvatska – ogranak Čitluk, Čitluk - Tomislavgrad, 2009.,

105., Tanja Vučić, Monografija HŽKK Brotnjo 94., „Bubamare lete visoko“, Nakladnik: Ogranak Marice hrvatske u Čitluku, 2009.,

„Cvitak”list za sretno djetinstvo, I. – V. broja X. godište. MH Čitluk i UG Cvit, 2009.,

Školarac, list za cure i dečke, I. - V. broja V. godište. Nakladnik: Naklada M Design, Međugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska – Ogranak Čitluk 2009.,

106., Zidni kalendar za 2010. godinu; Razglednice Hercegovine, 13-lisni s podložnim kartonom, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluk, 2009.,

107., razglednice; (četrnaest općina iz Hercegovine po pet motiva, Sveukupno: sedamdeset različitih motiva),

108., razglednice Međugorja, šesnaest različitih motiva, 10,50 x 15,00 cm, Ogranak Matice hrvatske Čitluk, 2010.,

„Cvitak“ list za sretno djetinstvo, V. – X. broja X. godište. MH Čitluk i UG Cvit, 2010.,

Školarac, list za cure i dečke, V - X broja V. Godište. Nakladnik: Naklada M Design, Međugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska – Ogranak Čitluk 2010.,

109., Cvitak, list za sretno djetinjstvo,Tvrdi uvez; 1. – 10. broja, godište X., 2009./2010.,

110., Monografija Brotnjo - Naša priča, Nakladnici: Općina Čitluk, Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, 2010.,

111., Radoslav Dodig, Kulturno-povjesni vodič kroz Hercegovinu i Bosnu, (prigodni vodič povodom Glavne skupštine Matice hrvatske, Čitluk, Herceg-Etno selo Međugorje, 19. lipnja 2010.,) Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, lipanj 2010.,

112., Prigodna poštanska marka povodom Glavne skupštine Matice hrvatske, Čitluk, Herceg-Etno selo Međugorje, 19. lipnja 2010.,) Nakladnik: HP d.o.o. Mostar u suradnji s Ogrankom Matice hrvatske u Čitluku, lipanj 2010.,

113., Richard Green /Miljenko Grubeša/, roman Put ljubavi, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, srpanj 2010.,

114., Richard Green /Miljenko Grubeša/, A Novel The Path of Love, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, srpanj 2010.,

115., Richard Green / Miljenko Grubeša/, powieść Droga Milosci, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, srpanj 2010.,

„Cvitak“ list za sretno djetinstvo, I. – V. broja XI. godište, MH Čitluk i UG Cvit, 2010.,

Školarac, list za cure i dečke, I. - V. broja VI. godište, Nakladnik: Naklada M Design, Međugorje, Sunakladnik: Matica hrvatska – Ogranak Čitluk 2010.,

116., Jakov Jurić Klišanin Bogobojazni Ivan-hrvatski težak, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, rujan 2010.,

117., Niža realna gimnazija Čitluk, u povodu 60. obljetnice ustanovljenja 1950. – 2010., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, rujan 2010.,

118., Tanja Vučić, Identitet i imidž Brotnja, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, listopad 2010.,

119., Emil Raspudić, Što je čvrknulo, Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku i List za sretno djetinjstvo Cvitak, Čitluk – Međugorje listopad 2010.,

120., Nevenka Vežić Mlinarević, Zrnca s koraje života, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, listopad 2010.

121., Marijan Sivrić - Ivo Šćepanović, Međugorje 30 godina fenomena sve od A do Z, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, prosinac 2010.,

122., Marijan Sivrić - Ivo Šćepanović, Međugorje 30 Years of a Phenomenon All from A to Z; Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, prosinac 2010.,

123., Marijan Sivrić - Ivo Šćepanović, Međugorje 30 ans d' un phénomčne Pour tout savoir d' A ŕ Z; Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, prosinac 2010.,

124., Marijan Sivrić - Ivo Šćepanović, Međugorje 30 anni di fenomeni tutto dalla A alla Z; Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, prosinac 2010.,

125., Zidni kalendar za 2011. godinu “Uz dvadesetu obljetnicu obnoviteljskog rada ogranka”, 13 lisni s podložnim kartonom, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluk, 2010.,

„Cvitak“ list za sretno djetinstvo, VI. – X. broja XI. godište. MH Čitluk i UG Cvit, 2011.,

Školarac, list za cure i dečke, VI. - X. broja VI. Godište. 2011., Nakladnik: Naklada M Design, Međugorje, Sunakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, 2011.,

126., “Cvitak”, list za sretno djetinjstvo,Tvrdi uvez; 1. – 10. broja, godišteXI., 2010./2011.,

127., Zdravko Nikić, Sime života vičnoga - Zapisi Stipana Trnovca, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, siječanj 2011.,

128., Sonja Jurić, Suncokret pognute glave / Sonflower with bovted head, ilustrirala Anja Bartulović, prijevod na engleski Dragana Rajković, 24 str., 2011.

129., Cvrčak - dječji list osnovnih škola Brotnja, urednik Pero Petrušić, Godina I, broj 1, 2011., listopad –studeni 36 str., Godina I, broj 2, 2011., prosinac 32 str., Godina II, broj 3, 2012., veljača 32 str. Godina II, broj 4, 2012., travanj 32 str. Godina II, broj 5, 2012., lipanj 32 str.,

„Cvitak“ list za sretno djetinjstvo redovito izlazi 10. brojeva u jednoj školskoj godini, (Godište XIII. Broj 10., lipanj 2012.) i Školarac, list za cure i dečke, redovito izlazi 10. brojeva u jednoj školskoj godini, (Godište VIII., Broj 10., lipanj 2012.).

130., Cvitak, list za sretno djetinjstvo,Tvrdi uvez; 1. – 10. broja, godište XII., 2011./2012.,

Cvrčak - dječji list osnovnih škola Brotnja, redovito izlazi kao dvobroj kroz školsku godinu.,

131., Nevenka Važić-Mlinarević Kad se životi omotaju, 80 str., 2011.

132., Drago Saravanja, Novo odijelo, 214 str. 2011.

133., Velimir Ključe, Ptica u krletki: pjesme, 106 str., 2011.

134., Miljenko Stojić, S druge strane - (p)ogledi iz suvremenosti. Suizdanje Naklada K. Krešimir-Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, urednik Krešimir Šego, 136 str., 2011.

135., Zdravko Ostojić, Praporci: pjesme za djecu, urednik Krešimir Šego, ilustrirali studenti ALU na Širokom Brijegu, 52 str., 2011.

136., Fra Martin Planinić, Između dva Lazara: odgovor velikosrpskoj mitomani/i, 406. str., 2011. 137., Sonja Jurić, Suncokret pognute glave / Sonflower with bo\veđ head, ilustrirala Anja Bartulović, prijevod na engleski Dragana Rajković, 24 str., 2. izdanje, 2011.

138., Emil Raspudić i Pero Petrušić, Stotinu deset godina školstva u Bijakovićima - Međugorju, ilustrirana, 200 str. Nakladnici Osnovna škola Bijakovići i Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, 2012.

139., Sonja Jurić, Proljeće opet dolijeće, Suizdanje Ogranak Matice hrvatske u Čitluku i Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, ilustrirala Anja Bartulović, 80 str., 2012.

140., Fra Franjo Mabić, Dvije Dragice Pavković, II. dopunjeno izdanje, Nakladnici: Matica hrvatska Čitluk, Suton d.o.o. Široki Brijeg, Župa sv. Josipa Radnika u Izbičnu, 122 str., 2012.,

141., Emil Raspudić; Snaga ljubavi, Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku i Ogranak Matice hrvatske u Vrgorcu, Sunakladnik: Udruga Libri Čitluk, Čitluk 2012.,

142., Fra Franjo Mabić, Pripovijetke i događaji, Nakladnici: Matica hrvatska Čitluk, Župa sv. Josipa Radnika u Izbičnu, Suton d.o.o. Široki Brijeg, 292 str., 2012.,

143., Fra Franjo Mabić, Tjestenine i rižoti, Nakladnici: Matica hrvatska Čitluk, Suton d.o.o. Široki Brijeg, Župa sv. Josipa Radnika u Izbičnu, 286 str., 2012.,

144., Jure Beljo, Komunikacije u Brotnju, Nakladnik: Matica hrvatska Čitluk, 48 str., 2012.,

145., Sonja Jurić, Božićni dar, (A Christmas present, Regalo Per Natale), Ogranak Matice hrvatske u Čitluku , ilustrirala Anja Bartulović, 30 str., 2012.

146., Velimir Ključe, Drame: drame i libreto, 168 str., Nakladnik: Matica hrvatska Čitluk, kolovoz 2012.,

147., Anita Martinac, U pogledu, 112 str., Nakladnik: Matica hrvatska Čitluk, studeni 2012.,

148., Ivana Buntić, Piruete rasutih bisera, 88 str., Nakladnik: Matica hrvatska Čitluk, prosinac 2012.,

149., Čedomil Šilić i Ana Medović, Atlas ukrasnih vrtnih biljaka, 434 str., Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, Franjevačka kuća Masna Luka i Ogranak Matice hrvatske u Sarajevu, veljača 2013. godine.

150., Milenko Vasilj, Međugorje 1981 – 2013., La storia con i massaggi della Regina della pace, 384 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, travanj 2013.,

151., “Cvitak”, list za sretno djetinjstvo,Tvrdi uvez; 1. – 10. broja, godište XIII., 2012./2013.

152., Miljenko Stojić, Did Jozo, roman, ilustracije Ante Ivanković, Nakladnici: Matica hrvatska Čitluk, UG Cvitak i Gral, 116 str., kolovoz 2013.

153., Pero Petrušić, Fra Didak Buntić, otac sirotinje, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku , ilustrirala Anela Korać, 30 str., rujan 2013.,

154., Fra Franjo Mabić, Božje bilje oko nas, (Začinsko, ljekovito, jestivo, mirodijsko, medonosno, otrovno), Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, Župa sv. Josipa Radnika, Izbično, Naša ognjišta, Tomislavgrad, 386 str., rujan 2013.

155., Dušan Musa, Ljudi i prikaze, 144 str., Nakladnik: Matica hrvatska Čitluk, studeni 2013.,

156., Anita Martinac i Sanijela Matković, U susret riječi, 94 str., Nakladnik: Matica hrvatska Čitluk, studeni 2013.,

157., Pero Petrušić, Zgode i nezgode maloga Jerke, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku , ilustracije učenici Osnovne škole Čerin, Čerin, 104 str., prosinac 2013.,

158., Elizabeta Medić, Anđeo nad mojom zemljom 144 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske Čitluk, Sunakladnik: HKD Napredak – Podružnica Ljubuški, siječanj 2014.,

159., Fra Janko Bubalo, Apokaliptični dani 230 str., Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske Čitluk, Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM, Vicepostulatura postupka mučeništva “Fra Leo Petrović i 65 subraće” i Gradsko kulturno središte Vrgorac, Priredio: fra Miljenko Mića Stojić, veljača 2014.,

160., Marija – Zorka Vasilj, Želje jednog djeteta, 156 st., Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske Čitluk i Fakultet prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, ožujak 2014.,

161., Sonja Jurić, Biti dijete, Ilustracije: Učenici likovne sekcije OŠ A. B. Šimić, Mostar I. OŠ S.S. Kranjčević, Mostar, 76 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, Sunakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, travanj 2014.,

162., Žarko Dugandžić, Demografske značajke župe Čerin (1900. – 1953.), 148 st., Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske Čitluk i Župni ured sv. Stjepana prvomučenika, Čerin, travanj 2014.

163., Milenka Vasilj Međugorje 1981.-2014, Povijest ukazanja i poruke Kraljice Mira od 1981. do 2014., 368 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, travanj 2014.,

164., Josip Škerlj, Živjeti ovaj život (1990. – 2013.), Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku i Ogranak Matice hrvatske u Posušju, 116 str. svibanj 2014.,

165., Luka Kravić, Vesele pjesmice 98 str., Ilustracije: Luka Kravić, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske Čitluk, Sunakladnik: HKD Napredak – Podružnica Ljubuški, svibanj 2014.,

166., Miljenko Mića Stojić, Niz Mitnicu, (p)ogledi o društvu oko nas, 174 str., Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, HRsvijet, Munchen i Ogranak Matice hrvatske u Vrgorcu, svibanj, 2014.,

„Cvitak“ list za sretno djetinjstvo redovito izlazi 10. brojeva u jednoj školskoj godini, (Godište XIV. Broj 10., lipanj 2014.) i Školarac, list za cure i dečke, redovito izlazi 10. brojeva u jednoj školskoj godini, (Godište IX., Broj 10., lipanj 2014.).

“Cvrčak” - dječji list osnovnih škola Brotnja, redovito izlazi kao dvobroj kroz školsku godinu, (Godina IV, broj 15., svibanj - lipanj 2014.),

167., “Cvitak”, list za sretno djetinjstvo,Tvrdi uvez, 1. – 10. Broja, Godište XIV., 2013./2014.,

167., Pero Petrušić, Sveti Stjepan, prvi kršćanski mučenik, Ilustrirao: fra Tihomir Bazina, akad. slikar, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, Edicija: Škrinjica, knjiga br. II., kolovoz, 2014.,

168., Jakov Jurić Klišanin, Gospa nas poziva: “Prepoznajmo djela milosti Božje”, 388. str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, rujan 2014.,

„Cvitak“ list za sretno djetinjstvo redovito izlazi 10. brojeva u jednoj školskoj godini, (Godište XV. Broj 1., rujan 2014.),

S brojem 4. godištem XV., prosinac 2014., te smrću pokretača glavnog i odgovornog urednika gosp. Krešimira Šege i pod velikim insinuacijama i optužbama pojedinca iz članstva uredništva i budućeg nakladnika, Ogranak Matice hrvatske u Čitluku nije više Nakladnik). Školarac, list za cure i dečke, redovito izlazi 10. brojeva u jednoj školskoj godini, (Godište X., Broj 1., rujan 2014.)

S brojem 4. godištem X. prosinac 2014., smrću pokretača i glavnog urednika gospodina Krešimira Šege te pod velikim insinuacijama i teškim optužbama, te pokušaja proskribiranja gospodina Andrije Stojića, člana Glavnog odbora Matice hrvatske i predsjednika Ogranka Matice hrvatske u Čitluku čitlučki ogranak nije više nakladnik Školarca, list prestaje s izlaženjem.,

“Cvrčak” , dječji list osnovnih škola Brotnja, redovito izlazi kao dvobroj kroz školsku godinu, (Godina V, broj 16., rujan - listopad 2014.), (Godina V, broj 17., studeni - prosinac 2014.),

169., Mario Vasilj, Međugorje Gospini apostoli Vicka svjedoči, 184 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske Čitluk, rujan 2014.,

170., Mario Vasilj, Međugorje Gli Apostoli della Madona La Testimonanza di Vicka, 184 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske Čitluk, rujan 2014.,

171., Kata Lendić, Divljino moja, nježna, brašunasta, pjesme, 52 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske Čitluk, Sunakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Vrgorcu, rujan 2014.,

“Cvrčak” , dječji list osnovnih škola Brotnja, redovito izlazi kao dvobroj kroz školsku godinu, (Godina V, broj 18., siječanj - veljača 2015.), (ožujak – travanj, 2015., Godina V. broj 19.), (svibanj – lipanj, 2015., Godina V. Broj 20.),

172., Mario Vasilj, Međugorje Aposteln Der Gospa Vicka Bezeugt, 192 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, siječanj 2015.,

173., Milenko Vasilj, Međugorje 1981 – 2015 , La storia con i massaggi della Regina della pace, 400 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, veljača 2015.,

174., Anita Martinac, Medaljon, prvi roman o škriparima, 266 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, ožujak 2015.,

175., Mario Vasilj, Međugorje Gospini Apostoli Mirjana svjedoči, 191 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, travanj 2015.,

176., Mario Vasilj, Međugorje Gli Apostoli della Madonna La Testimonianza di Mirjana, 191 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, travanj 2015.,

177., Mate Grbavac, Svijetla strana Sunca, roman, 296 str., Nakladnici: Ogranak matice hrvatske u Čitluku i Društvo hrvatskih književnika Herceg-Bosne, svibanj 2015.,

178., Fra Grga Martić, Zapamćenja, pretisak izdanja: Zagreb Gjure Trpinca, 1906., 119. str., Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku i Ogranak Matice hrvatske u Posušju, svibanj 2015.,

179., Nevenka VEŽIĆ Mlinarević, A zašto ne! , 80 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, lipanj 2015.,

180., Zdravko Ostojić, Jalove godine, Priče starog Međugorja, (drugo prošireno izdanje), 80 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, srpanj 2015.,

181., Mario Vasilj, Međugorje Aposteln Der Gospa Mirjana Bezeught, 192 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, srpanj 2015.,

182., Mario Vasilj, Međugorje our Ladies Aposteles Mirjana’s'S Testimony, 192 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, srpanj 2015.,

183., Emil Raspudić, Kraljevska gozba, Priče za djecu, 168 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, srpanj 2015.,

184., Progonstvo fra Frane Jukića iz Sarajeva u Carigrad godine 1852 :s dvije slike i tumačem nepoznatih riječi / napisao Frano Jukić, preslika 2015., 24 str. Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, rujan 2015.,

185., Anamaria Alpeza, Ti si moj anđeo, roman, 110 str. Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, rujan 2015.,

186., Mario Vasilj, Medziugorje Apostolowie Matki Božej Šwadectwo Mirjany, (na poljskom jeziku), 192 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, rujan 2015.,

187., Ivan Soldo, Promišljanja, pjesme, 98 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, rujan 2015.,

188., Anita Martinac, Medaljon, prvi roman o škriparima, 266 str., II. izdanje, Nakladnici: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima, listopad 2015.,

189., Pero Petrušić, Moj tata je branitelj, Ilustrirao: Ernesto Markota, akad. slikar, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, Edicija: Škrinjica, knjiga br. III., studeni 2015.,

190., Miljenko Stojić, Podno križa, (p)ogledi o društvu oko nas, 248 str. Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, studeni 2015.,

191., Biskup dr. Petar Čule, Misli velikih umova o Bogu i vjeri, Mostar. 1925.; preslika, prosinac 2015., 1.. str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku i Ogranak Matice hrvatske u Grudama, rujan 2015.,

“Cvrčak” , dječji list osnovnih škola Brotnja, redovito izlazi kao dvobroj kroz školsku godinu, (Godina V, broj 21., rujan - listopad 2015.), od ovoga broja glavna urednica je Jasna Jerkić Ćorić, (studeni - prosinac, 2015., Godina V. Broj 22.), (siječanj - veljača, 2016., Godina V. Broj 23.), (ožujak - travanj, 2016., Godina V. Broj 24.), (svibanj - lipanj, 2016., Godina V. Broj 25.),

192., Milenko Vasilj, Međugorje 1981. – 2016., La storia con i massaggi della Regina della pace, 416 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, veljača 2015.,

193., Mario Vasilj, Međugorje, our Lady `S Apostles Vicka`s Testimony, 192 str., Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, ožujak 2016.,

194., Zdravko Nikić, Zavičajna rapsodija pjesme, 164 str. Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku i Ogranak Matice hrvatske u Grudama, travanj 2016.,

195., Pero Petrušić, Fra Slavko Barbarić Priča o čovjeku ogromna srca / Padre Slavko Barbarić, L Storia di un uomo dal cuore enorme, (dvojezično izdanje) Ilustrirala: Anela Korać, akad. slikarica, Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske u Čitluku, Edicija: Škrinjica, knjiga br. IV., svibanj 2016.,

Dodajmo ovome i iznimno bogatu izložbenu djelatnost koju obavljamo u Klubu Matice hrvatske, gdje je smješten i ured Ogranka. Međutim, zbog specifičnih vlasničkih i korisničkih odnosa postalo je upitno daljnje korištenje prostora. Povjerenje i kreativna suradnja sa Župnim uredima: Čitluk, Čerin, Gradina i Gradnići, omogućuje nam da izlažemo u Galeriji fra Didaka Buntića, Čitluk, Vjeronaučnom centru u Čerinu, Dvorani sv. Petra i Pavla u Biletić Polju i Staroj crkvi sv. Blaža u Gradnićima. Prostori su zadovoljavajuće kvadrature koji bi se još trebali kvalitetnije urediti za potrebe galerijskih djelatnosti, što one svakako trebaju i zaslužuju. Sve dosad održane izložbe pratili su reprezentativni katalozi i u više navrata katalog-kalendarij, što daje biljeg našeg vremena i iznimnu nakladničku osobnost Ogranku Matice hrvatske u Čitluku.

1. – 4., Četiri skupne izložbe broćanskih umjetnika,

5., Skupna izložba dubrovačkih likovnih stvaratelja (Galerija “Jelena” izbor iz fundusa; Neda Kuzek, Marojica Mitrović, Josip Trosman, Josip Škerlj, Eduard Petrić i po prvi put gospara Luka Paljetka. ),

6., Skupna izložba za fundus Galerije fra Didaka Buntića,

7., Izložba studenata IV. i V. godine ALU na Širokom Brijegu,

8., Skupna izložba hrvatskih umjetnika iz Brotnja Franjo Primorac, Ivan Barbarić-Braco, Vlado Čilić, Vlado Falak, Gordana Filipović-Gagro,Ljubo Jovanović, Anela Korać, Janja Miletić i Dalibor Pehar.,

9., Izložba na zadanu temu; “Ja sam kruh života”

10., Ante Čulo,

11., Stipe Zoroja,

12., Dragana Nuić – Vučković,

13., Jure Semren,

14., Franjo Primorac,

15., Nikola Vučković,

16., Vlado Puljić,

17., Perica fra Petar Vidić,

18., Janja Miletić,

19., Ante Ljubičić – Car.,

20., Skupna izložba likovnih umjetnika iz Metkovića,

21., Likovni umjetnici neretvanskog sliva,

22., Lukša Peko,

23., Anto Kajinić,

24., Izložba studenskih radova IV. i V. godine ALU Široki Brijeg.,

25., Skupna izložba slika i skulptura “Klub prijatelja”,

26., Anela Korać,

27., Franjo Primorac,

28., Zdravko Mihaljević,

29., Mario Šunjić,

30., Srećko Kriste,

31., Vinko Mikulić,

32., Blaženka Zvonković-Tomičić,

33., Izložba iz zbirke fra Nikole Bošnjaka,

34., Antonija Gudelj,

35., Igor Dragičević,

36., Janja Miletić,

37., Dalibor Pehar,

38., Ivica Vlašić,

39., Branimir Bartulović,

40., Hamo Ibrulj,

41., Ivan Kujundžić, travanj – lipanj 2004.,

42., Mario Šunjić-Mrva, svibanj – lipanj 2004.,

43., Skupna izložba hrvatskih umjetnika u povodu 140. obljetnice župe Čerin, (Dar umjetnika i Matice hrvatske Čitluk za početnu zakladu buduće Likovne zbirke župe Čerin), srpanj – kolovoz 2004.,

44., Dragutin Bešenić, rujan 2004.,

45., Andrea Musa, rujan – listopad 2004.,

46., Biljana Abramušić, Duško Abramušić, listopad – studeni 2004.,

47., Josip Škerlj, studeni – prosinac 2004.,

48., Fani Antičević,

49., En Face, prosinac 2004.,

50., Skupna izložba 33 akademska. umjetnika na temu „ Božić 2004. „ prosinac 2004. – siječanj 2005.,

51., Silva Radić, siječanj 2005.

52., Anto Mamuša, veljača – ožujak 2005.,

53., Mate Ljubičić, travanj 2005.,

54., Antun Boris Švaljek, travanj – svibanj 2005.,

55., Zdravko Anić, svibanj – srpanj 2005.,

56., Tomislav Zubčić–Zupa, rujan 2005.,

57., Skupna izložba Sonja Nikolić-Jurišić, Dragana Nuić-Vučković, Zdenko Jurišić, Nikola Vučković, rujan – listopad 2005.,

58., Zlatko Glavinić, studeni 2005.,

59., Udruga En Face, dvadeset šest umjetnika na temu „Božić 2005.“, prosinac 2005., - sječanj 2006.,

60., Ivana Ćavar, ožujak 2006.,

61., Frane Radak, svibanj – lipanj 2006.,

62., Velimir Ključe, svibanj – lipanj 2006.,

63., Dragutin Bešenić, rujan 2006.,

64., Fra Petar Perica Vidić, rujan 2006.,

65., Andrija Jakelić, listopad 2006.,

66., Drago Bušić, studeni 2006.,

67., Udruga En Face – Božić 2006., (jedanaest umjetnika).

68., Vanja Radauš, skulpture, crteži i dekalkomanije; katalog izložbe s kalendarijem, (Kalendar 2007.,), ( 25. siječnja – 12. veljača 2007.), galerija Klub Matice hrvatske, 16 stranica, 30x24 cm., 2007.

69., Mladen Ivešić, slike, (1. – 10. travnja 2007.), galerija Klub Matice hrvatske, 12 stranica, 20x21 cm.,

70., Ivan Herceg, slike, 16. stranica, 20x21 cm, (19. travnja – 2. svibnja 2007.), galerija Klub Matice hrvatske.

71., Zorislav Drempetić-Hrčić, slika i crteža, (4. – 20. svibnja 2007.,), 12 stranica, 20x21 cm galerija Klub Matice hrvatske.

72., Marija Dujmović-Kondres, slike, 16. stranica, 20x21 cm, (23. svibnja - 13. lipnja 2007.,), galerija Klub Matice hrvatske.

Hercegovački STAP (Sajam Tradicije i Autohtonih Proizvoda Hercegovine) i Matica hrvatska Čitluk, Katalog, 40. stranica, 29,7x21cm, Ljubuški, 28. srpnja 2007. od 10,00 do 24 sata , Tržnica. Međunarodni sajam-eko-etno Hrvatska 2007. - Eko-etno Hercegovina, Udruga za regionalni i ruralni razvoj Hercegovački STAP i Matica hrvatska Čitluk, Katalog, 44. stranice, 29,7x21cm, Zagreb, Hrvatska, 11. – 16. rujna 2007. od 10,00 do 19.30 sata , Zagrebački Velesajam.

73., Ljiljana Rajković, slike i kolaži, (14. rujna – 4. listopada 2007.), 16 stranica, 20x21cm, Stara crkva sv. Blaža, Gradnići.

74., Ivica Kraljević i Dario Pehar, slike, Katalog izložbe s kalendarijem, (Kalendar za 2008.,), 16. stranica, 30x24 cm., 2007. godina, Galerija Klub Matice hrvatske od 8. prosinca 2007. godine – 6. siječnja 2008. godine.

75., Vanja Rogošić - Ojdenić, slike, Katalog izložbe s kalendarijem, (Kalendar za 2008.,), 16. stranica, 30x24 cm., 2008.godina, Galerija Klub Matice hrvatske od 11. travnja do 1. svibnja 2008. godine.

76., Franjo Primorac, slike, 16. stranica, 30x24 cm., 2008. godina, galerija Klub Matice hrvatske od 22. svibnja do 6. lipnja 2008. godine.

77., Franjo Primorac, slike, 16. stranica, 30x24 cm., 2008. godina, (uz suradnju OMH u Sarajevu i Samostana sv. Ante, Bistrik), Mala galerija sv. Ante, Bistrik-Sarajevo, 10. lipnja do 26. lipnja 2008. godine.

78., Marina Trogrlić, slike, 12. stranica, 29,7x24 cm., 2008. godina, galerija Klub Matice hrvatske od 20. rujna do 10. listopada 2008. godine.

79., Zita Rončević-Švaljek, „Zvukovi mora – Morske orgulje“ i Josip ŠVALJEK, „Kratke priče“slike, 16. stranica, 29,8x24 cm., 2008.godina, galerija Klub Matice hrvatske od 29. listopada do 19. studenoga 2008. godine.

80., Grupa likovnih hrvatskih umjetnika Livna „LI – ART“ – (In memoriam Vlado Marijanović, 1906. - 1958.) 16. stranica, 30x23 cm., 2008. godina, hotel Brotnjo, završna večer „Dani Matice hrvatske u Brotnju“ – Kušanje Mladog vina, 3. studenoga 2008. godine.

81., Mirjana Barbarić - Turudić, slike, Katalog izložbe s kalendarijem, (Kalendar za 2009.,), 16. stranica. 30x24 cm., 2008. godina, Čitluk, Galerija fra Didaka Buntića od 8. prosinca do 26. prosinca 2008.,

82., Mirjana Barbarić - Turudić, slike, Katalog izložbe s kalendarijem, (Kalendar za 2009.,), 16. stranica. 30x24 cm., 2008. godina, Čerin, Velika dvorana župnog ureda sv. Stjepana, 26. prosinca 2008. do 15. siječnja 2009. godine.

83., Vesna Vuga- Sušac, slike, skulpture i reljefi, Katalog izložbe s kalendarijem, (Kalendar za 2009.,), 16. stranica. 30x24 cm., 2008. godina, Čitluk, Galerija Klub Matice hrvatske od 17. prosinca do 6. siječnja 2009. godine.

84., Anđelko Krasić, skulpture, 16. stranica, 30x24 cm., 2009.godina, galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 21. svibnja do 24. svibnja 2009. godine.

85., Vera Primorac, slike, 4. stranica, 21x15 cm., 2009. godina, Galerija fra Didaka Buntića, Čitluk od 13. rujna do 11. listopada 2009. godine.

86., Anton Cetin, slike, crteži i grafike,”Poetika tihe snage i bezazlenosti” 16. stranica, 28,7x21 cm., 2009. godina, Galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 18. rujna do 5. listopada 2009. godine,

87., Mirjana Barbarić, slike, 4. stranica, 21x15 cm., 2009.godina, hotel “Brotnjo”, Čitluk od 27. listopada do 1. studenoga 2009. godine.

88., Miro Petric, izložba grafika, 16. stranica, 28,7x21 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 3. do 24. studenoga 2009. godine.

89., Ante Ljubičić “Car”, slike, 4. stranice, 21x15 cm., 2009. godina, Galerija fra Didaka Buntića, Čitluk od 8. prosinca 2009. do 6. siječnja 2010. godine.

90., Tomislav Dugandžić, izložba slika, 16. stranica, 29,8x24 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 10. do 30. travnja 2010. godine.

91., Skupna izložba;Andrej Gvozden, Darko Dugandžić i Mirko Zovko, izložba grafika, 16. stranica, 29,8x24 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 22. svibnja do 13. lipnja 2010. godine.

92., UHLU “Čičak”, (Ane Denona, Dijana Valenta, Mateo Kaćunić i Stjepan Miloš) izložba slika, skulptura i grafika, 12. stranica, 29,7x24 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 18. rujna do 10. listopada 2010. godine.

93., Anela Korać, slike, 16. stranica, 29,8x24 cm., Galerija Matice hrvatske, Zagreb, (Suradnja Središnjice i Ogranka Matice hrvatske u Čitluku) od 21. listopada do 3. studenoga 2010. godine.

94., Blaženka Raspudić, izložba slika, 4. stranica, 21x15 cm., Gradska vijećnica Ljubuški od 23. do 30. studenoga 2010. godine,

95., Blaženka Raspudić, izložba slika, 4. stranica, 21x15 cm., hotel Brotnjo, Čitluk od 15. do 22. prosinca 2010. godine.

96., Ivan Herceg, izložba slika, 4. stranice, 29,7x21 cm., hotel Brotnjo, od 6. siječnja do 15. siječnja 2011. godine.

97., Stjepan Skoko, izložba skulptura, Križni put, 24. stranice, 23x23 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 19. travnja do 19. svibnja 2011. godine.

98., Ilija Skočibušić, izložba skulptura, reljefa, 16. stranica, 23x23 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 20. svibnja do 20. lipnja 2011. godine.

99., Ljiljana Rajković, izložba slika, 12. stranica, 20x21 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 17. rujna do 17. listopada 2011. godine.

100., Anto Pervan, izložba slika, 12. stranica, 20x21 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 3. studenoga do 3. prosinca 2011. godine.

101., Velimir Ključe, izložba slika, Katalog izložbe s kalendarijem, (Kalendar za 2012.,), 12. stranica. 20x31 cm., prosinac 2011. godina, Čitluk, hotel Brotnjo od 15. prosinca 2011. do 10. siječnja 2012.,

102., Željko Mucko, izložba slika, 16. stranica, 23x23 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 23. svibnja do 23. lipnja 2012.

103., Davorin Radić, izložba slika, 16. stranica, 23x23 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 14. rujna do 14. listopada 2012.,

104., Vilim Parić, izložba slika, 12. stranica, 21x21 cm., Galerija fra Didaka Buntića, Čitluk od 8. prosinca 2012. do 6. siječnja 2013.,

105., Duško Abramušić, izložba slika, 4. stranica, 21x15 cm., Dušobrižničko središte, Čerin od 12. prosinca 2012. do 6. siječnja 2013.

106., Mirjana Barbarić, izložba slika, 4. stranica, 21x15 cm., Galerija fra Didaka Buntića, Čitluk od 7. travnja do 1. svibnja 2013.,

107., Skupna izložba - / prof. Nikola Vučković, ml. asist. Mateja Galić, studenti III. godine kiparstva na ALU na Širokom Brijegu: Zrinka Ružičić, Zvonimir Andrik, Mihaela Nikolina Mabić i Darijana Puljak/ izložba skulptura i slika, 16. stranica, 29,5x21,5 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 22. svibnja do 22. lipnja 2013.

108., Branimir Dorotić, izložba slika, 16. stranica, 29,5x21 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 20. rujna do 20. listopada 2013.,

109., Stjepan Skoko, izložba skulptura na temu Grozd 4 stranica, 23x23 cm, Galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 3. studenoga do 3. prosinca 2013.,

110., Nikica Sabljić, izložba slika, 4 stranica, 15x21 cm, U holu Kino dvorane u Posušju od 11. do 20. travnja 2014.,

111., Nikica Sabljić, izložba slika, 6 stranica, 21,5x17 cm, hotel Brotnjo od 28. travnja do 11. svibnja 2014.,

112., Josip Škerlj, izložba slika, 6 stranica, 21x15 cm, hotel Brotnjo od 23. svibnja do 23. lipnja 2014.,

113., Ernesto Markota, izložba slika, 12 . stranica, 29,0x21 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 19. rujna do 20. listopada 2014.,

114., Trpimir Grgić, izložba slika, 12 stranica, 29,5x21 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 3. studenoga do 3. prosinca 2014.,

115., Ante Ljubičić Car, izložba slika, 4 stranica, 21x15 cm, Galerija fra Didaka Buntića, Čitluk od 6. siječnja do 6. veljače 2015.,

116., Zoran Zelenika, izložba crteža, Minijature (Male stvari), 12 stranica, 21,5x17,5 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 21. svibnja do 21. lipnja 2015.,

117., Miroslav Šetka, izložba slika, 24 stranice, 20,0x16,5 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 18. rujna do 18. listopada 2015.,

118., Kornelija Neli Bajalo, izložba slika, 16 stranice, 29,7x21,0 cm., Galerija Klub Matice hrvatske, Čitluk od 3. studenoga do 3. prosinca 2015.,

119., Otvorenje prodajne izložbe umjetničkih radova i rukotvorina članova Udruge Naša zemlja, Dolac na Lašvi – Travnik, Galerija fra Didaka Buntića, Trg Podadvor 1, Čitluk, od 13. ožujka do 3. travnja 2016.,

Radeći u duhu svrhe i zadaće Matice hrvatske, željeli smo dati svoj obol u obogaćivanju, osuvremenjivanju i osvješćivanju hrvatskog čovjeka, jezika i kulture hrvatskog naroda kao tragove za stvaralaštvo u budućnosti. Osobito se zalažući za djecu i mladež, nastojeći ih privući k sebi. Kroz sveukupni rad nastojali smo sačuvati posebnost i originalnost, što je prepoznato i nagrađeno od čelnih ljudi Matice hrvatske na zajedničkoj sjednici Predsjedništva i Glavnog odbora Matice hrvatske, koja je u lipnju 2009. godine održana u Zagrebu, na kojoj je na prijedlog i inicijativu predsjednika OMH u Čitluku gospodina Andrije Stojića donesena jednoglasna odluka da se Glavna i Izborna Skupština te najstarije hrvatske kulturne institucije održi 19. lipnja 2010. godine u Čitluku.

To je prvi put u povijesti Matice hrvatske da se Glavna skupština održava izvan granica Republike Hrvatske. Tom je odlukom čitlučkom ogranku Matice hrvatske ukazano golemo priznanje, povjerenje i čast da bude domaćin tako značajnoga kulturnog događaja, kojeg je Ogranak Matice hrvatske u Čitluku u potpunost opravdao te po mišljenju svih sudionika Glavne skupštine učinio sadržajno i programski neponovljivim. Svi sudionici, a posebice oni koji su prvi puta posjetili Hercegovinu postali su poklisari i vjerni zagovornici ističući da smo pokazali i dokazali kao izgleda hrvatski uspjeh i ljudima vratili povjerenje u složnost i u hrvatsku naciju, te pokazali kako treba misliti, raditi i vjerovati uz Božju pomoć u hrvatsku budućnost. Matica hrvatska tim je postupkom pokazala da su državne granice realna činjenica koja se ne može ignorirati, ali i da one ne smiju priječiti kulturno i duhovno povezivanje Hrvata, s koje god se strane granice oni nalazili.

Skupština Matice hrvatske ušla je u povijest kao prvi najveći Matičin skup održan izvan državnih granica, i to u zemlji u kojoj je položaj Hrvata izrazito ugrožen. Matičin dolazak snažan je znak kulturne, duhovne i moralne potpore Hrvatima u BiH da ustraju u svojim nastojanjima, kao i poruke da u borbi za svoja prava nisu odcijepljeni od matice zemlje i od Matice hrvatske.

 


andrija

prof. Andrija Stojić,
predsjednik Ogranka Matice hrvatske Čitluk,
član Glavnog odbora Matice hrvatske

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537