KIC Čitluk

Ispis
Kulturno informativni centar Čitluk. Davne 1962. godine (08. 10.) osnovan je Narodni univerzitet Čitluk, koji je pod tim imenom djelovao do 1985. godine, kada mijenja naziv u Radnički univerzitet «Đuro Pucar - Stari». Pod tim imenom ova kulturna institucija radila je sve do demokratskih promjena devedesetih godina prošlog stoljeća kada mijenja ime u Kulturno-informativni centar (KIC) Čitluk. Tijekom proteklih 42 godine djelovanja, ova ustanova dala je veliki doprinos u razvoju kulturnog, zabavnog, informativnog i športskog života na području općine Čitluk. Šezdesetih i 70-ih godina, prošlog stoljeća putem raznih tečajeva, večernjih škola i seminara, veliki broj odraslih osoba završio je doškolovanje i tako stekao potrebito znanje i umijeće za posao i zapošljavanje.

Osnovne djelatnosti KIC-a

1. istraživanje potreba djelatnika, djelatnih ljudi i građana na području općine Čitluk u oblasti informiranja, obrazovanja i kulture;
2. programiranje i organiziranje raznih oblika obrazovanja odraslih;
3. stručno osposobljavanje odraslih putem organiziranja tečajeva, seminara, održavanje predavanja i drugih oblika osposobljavanja u što spada i znanstveno prosvjećivanje;
4. popularizacija i širenje knjige i izdavačke djelatnosti;
5. istraživanje u oblasti povijesnih znanosti;
6. pripremanje i priređivanje stalnih, povremenih i pokretnih izložbi sa svrhom kulturno-prosvjetnog obrazovanja;
7. informiranje djelatnika i pučanstva o konkretnim pitanjima iz oblasti gospodarstvenog, kulturnog i športskog života u okviru općine Čitluk putem općinskih glasila i drugih sredstava informiranja;
8. organiziranje kulturno-zabavnog života u Općini;
9. prikazivanje igranih, dokumentarnih i drugih filmova;
10. obavljanje i drugih poslova kojima se doprinosi obrazovanju i stručnom osposobljavanju mladeži i odraslih osoba, razvoju kulturno-zabavnog i športskog života u općini Čitluk.

KIC Čitluk, uz svoje redovite aktivnosti uključuje se kao organizator ili suorganizator u gotovo sve kulturne, športske i zabavne manifestacija i priredbe koje se održavaju u općini Čitluk, ako što su tradicionalni humanitarni koncert Noć sjećanja, zatim aktivnosti uz proslavu Dana općine Čitluk, te tradicionalna turističko-kulturna i gospodarstvena manifestaciju Dani berbe grožđa u Brotnju.

Knjižnica

U sklopu Kulturno-informativnog centra Čitluk djeluje i Narodna knjižnica Čitluk. Korisnici su, uglavnom, učenici osnovnih i srednjih škola te studenti i građani. U posljednjih nekoliko godina knjižnica je obogaćena novim izdanjima i određenim brojem novih knjiga suvremene tematike. U nekoliko navrata, iz vlastitih sredstava i uz potporu Općinskog vijeća Čitluka nabavljen je veći broj knjiga, ali po broju knjiga ova knjižnica još ni izbliza ne zadovoljava potrebe učenika, studenata i građana, jer u posljednje vrijeme raste zanimanje građana za knjigom. Trenutačno knjižnica broji skromnih oko 7000 knjiga.


Mala i Kino dvorana

Mala i Kino dvorana također su u sastavu KIC-a, a koriste se za kulturne, političke i druge potrebe djelatnika, ustanova i građana i svih zainteresiranih subjekata koji organiziraju razne skupove ili priredbe u Čitluku.

Kulturno Informativni Centar Čitluk

Trg žrtava domovinskog rata b.b.
tel.: 036/642 643
fax.: 036/642 643

Žiro račun kod Zagrebačke banke d.d. broj:
3381 2022 0013 7522

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537