Ured na?elnika

Ispis
Mario Rozi?, dipl. iur.
tajnik Ureda na?elnika, pomo?nik na?elnika

tel.: 036/640-525
fax.: 036/640-537
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Pored poslova utvr?enih u ?lanku 1. i 2. Odluke o utemeljenju Ureda na?elnika op?ine-Tajnitva op?ine ?itluk Ured na?elnika op?ine ?itluk obavlja poslove:

 • obavlja sve stru?ne i druge poslove od zna?aja za rad Op?inskog na?elnika;
 • priprema sjednice savjeta na?elnika, prati realizaciju njegovih odluka, rjeenja i zaklju?aka, te drugih akata;
 • koordinira rad u obavljanju poslova iz nadlenosti Ureda na?elnika op?ine i op?inskih slubi za upravu i drugih stru?nih slubi;
 • uz sudjelovanje pomo?nika na?elnika utvr?uje kona?ne tekstove nacrta i prijedloga akata koje donosi na?elnik i predlae Op?inskom vije?u;
 • prati i realizira odluke, rjeenja i zaklju?ke Op?inskog vije?a koji se odnose na obaveze Op?inskog na?elnika;
 • vodi evidencije i ?uva originale propisa i drugih op?ih akata Op?inskog na?elnika i drugih op?inskih slubi za upravu i stara se o njihovom blagovremenom objavljivanju;
 • vodi evidenciju akata poslovanja i ?uva dokumentaciju o radu, prati realizaciju izvrenja stratekih ciljeva razvoja op?ine;
 • obavlja poslove iz oblasti odbrane i civilne zatite, koordinira radom rukovatelja planova obrane op?inskih slubi, mjesnih zajednica, kao i poslova zatite i spaavanja iz nadlenosti Ureda,
 • uspostavlja suradnju s drugim op?inama i upanijskim tijelima, Policijskom upravom-stanicom i me?unarodnim organizacijama i drugim subjektima u svim pitanjima koja se ti?u rada op?inskog na?elnika;
 • organizira prijam delegacija stranih i doma?ih, gospodarskih organizacija, gra?ana, nevladinih udruga koje prima op?inski na?elnik;
 • vodi dnevni plan sastanaka i obveza op?inskog na?elnika;
 • kreira i organizira provedbu sigurnosnih mjera u informacijskom sustavu op?inskog tijela uprave,
 • obavlja svakodnevno, u suradnji sa svim slubama za upravu, prikupljanje, sre?ivanje podataka koji se prezentiraju preko op?inske Web stranice, Internet-a, Info-pulta i ostalih vrsta multimedijske prezentacije;
 • obra?uje podatke i stara se o rokovima koji se moraju potovati za prezentiranje podataka na Web stranici, Internetu i Info-pultu op?ine;
 • analizira i predlae mjere poboljanja funkcioniranja komunikacije op?inskih tijela uprave i korisnika usluga putem Web-a, Interneta i Info-pulta;
 • poslovi uspostave i vo?enje evidencije o ljudskim resursima i evidenciji zaposlenih po raznim osnovama;
 • obavlja i druge poslove po nalogu op?inskog na?elnika, a koji su iz nadlenosti Ureda na?elnika.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537