Sluba za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Ispis
Radojka Mili?evi?, dipl. iur.
pomo?nik na?elnika

Tel. 036/ 640 - 524
Fax: 036 / 640 - 537
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Op?inska sluba za geodetske i imovinsko pravne poslove obavlja slijede?e poslove i zadatke:

 • izvrava i osigurava izvrenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana,
 • sprovodi utvr?enu politiku u pitanjima iz nadlenosti Slube,
 • obavlja statisti?ku obradu podataka o poslovima iz oblasti za koje je osnovana,
 • obavlja poslove provo?enja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i katastra nekretnina,
 • provodi postupak rjeavanja imovinsko-pravnih odnosa na gra?evnom zemljitu
 • provodi postupak rjeavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina,
 • obavlja odre?ene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
 • razmatra pitanja prava pre?e kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u dravnoj svojini,
 • rjeava o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom,
 • priprema prijedloge op?inskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koje donosi Op?insko vije?e i Op?inski na?elnik,
 • obavlja poslove odravanja premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • obavlja poslove vjeta?enja po pozivu suda u imovinsko-pravnoj oblasti,
 • obavlja poslove vjeta?enja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rjeavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljitu te
 • obavlja i druge stru?ne poslove iz svoje oblast utvr?ene zakonom i drugim propisima koji su joj dani u nadlenost.
 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537